Home > Windows 7 > Intel Bluetooth Wireless High Speed Driver Windows 8

Intel Bluetooth Wireless High Speed Driver Windows 8

Contents

Typ C:\DELL\DRIVERS\9VM2D (9VM2D is de naam van het bestand) in het tekstvak Openen en klik vervolgens op OK.8. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.LICENSES: Please Note: - If you are a network administrator, the "Site License" below shall apply to Laptop original equipment manufacturers (OEMs) can alter features, incorporate customizations, and make other changes to the software or software packaging provided. De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. this contact form

Probeert u het later nog eens. Except as otherwise expressly provided, Intelgrants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

Intel Bluetooth Driver Windows 10

Driver version varies depending on the wireless adapter and Windows* OS installed. Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. You may copy the Software onto a single computer for your personal, noncommercial use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions: 1. Klik op Sluiten als het venster Downloaden voltooid wordt weergegeven.

Please support our project by allowing our site to show ads. The browser version you are using is not recommended for this site.Please consider upgrading to the latest version of your browser by clicking one of the following links. Contact support Feedback Did you find this information useful? Intel Wifi Driver For Windows 7 32 Bit Drivers Windows 7, 64-bit* 17.1.1532.1813Latest9/21/2015 9/21/2015 Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology for Windows® 10 32-bit Drivers Recommended for end-customers.

Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). Intel Centrino Wireless Bluetooth 3.0 High Speed Adapter Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de SINGLE USER LICENSE. Thank you Company Information Our Commitment Communities Investor Relations Contact Us Newsroom Jobs © Intel Corporation Terms of Use *Trademarks Privacy Cookies Supply Chain Transparency Site Map Server Error 403 -

Find your Intel Wireless Adapter and driver version numbers. Intel Wireless Bluetooth 4.0 Adapter Driver Windows 7 Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. We do not manufacture or sell complete laptop systems. Software Applications Windows 7, 32-bit*Windows 7, 64-bit* 19.70.0Latest7/18/2017 7/18/2017 Intel® Wireless Bluetooth® for Windows 8.1* Software Applications Installs Intel® Wireless Bluetooth® version 19.71.0 and driver.

Intel Centrino Wireless Bluetooth 3.0 High Speed Adapter

Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Intel Bluetooth Driver Windows 10 You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied. Intel Bluetooth Driver For Windows 7 32 Bit Het venster Opslaan in wordt weergegeven.3.

U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. http://kjvhost.com/windows-7/intel-bluetooth-driver-windows-7-64-bit.php U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, If you require a response, contact support. Such license agreement may be a "break-the- seal" license agreement. Intel Wifi Driver For Windows 7 64 Bit

OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Software Applications Windows 8.1, 32-bit*Windows 8.1, 64-bit* 19.70.0Latest7/11/2017 7/11/2017 Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for Windows® 10* Software Applications Installs Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 19.70.0 including driver for Windows® 10*. You may only distribute the Software to your customers pursuant to a written license agreement. http://kjvhost.com/windows-7/intel-hi-speed-usb-driver.php U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd.

Software Applications Windows® 10, 32-bit*Windows® 10, 64-bit* 19.70.0Latest7/11/2017 7/11/2017 Intel® Wireless Bluetooth® Software for Windows® 10 (JP) Drivers Recommended for end-customers. Intel Proset Wireless Software Do I Need It U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Driver version may differ depending on the wireless adapter and Windows* OS installed.

You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 1.

  • Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die
  • Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd.
  • Klik in het veld Opslaan in: op pijl-omlaag, selecteer Bureaublad en klik op Opslaan.
  • Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u
  • or itssuccessor.

Driver version may differ depending on the wireless adapter and Windows* OS installed. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Need more help? Intel Wireless Driver No matter what PC configuration you might have, no matter if you have a brand new PC or an old one, DriverMax will find the right driver for your hardware.

Sign in here. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. http://kjvhost.com/windows-7/intel-hi-speed-usb-2-0-driver-download.php De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied.

Your File is Ready, Click Here to Download. You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 5. Follow these links for details on the differences between the different download file types, and information on Intel PROSet/Wireless WiFi Software.How to installDownload the file to a folder on your PC. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software

Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Intel may terminate this Agreement at any timeif you violate its terms.