Home > Intel Hd > Intel Hd Graphics P4000 Driver

Intel Hd Graphics P4000 Driver

Contents

Drivers Windows XP 32-bit Edition* 14.51.11.5437Latest2/13/2013 2/13/2013 Intel® HD Graphics Driver for Windows XP* 64 (exe) Drivers Installs the Intel® HD Graphics Driver 64-bit version 14.51.11.64.5437 (6.14.10.5437). Probeert u het later nog eens. Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN Reality check No co-prime neighbors more hot questions question feed Ask Ubuntu Tour Help Chat Contact Feedback Mobile Company Stack Overflow Stack Overflow Business Developer Jobs About Press Legal Privacy Policy useful reference

User Guide for the Intel® Embedded Media and Graphics Driver Specification Update for the Intel® Embedded Media and Graphics Driver Frequently Asked Questions about HDMI Technology Frequently Asked Questions for Intel® FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. asked 2 years ago viewed 19,319 times active 18 days ago Related 4Ubuntu driver for Intel Sandybridge/Ivybridge Graphics0How To Install Intel Linux Drivers in Ubuntu 13.04?5Intel Linux Graphic Drivers4How to install https://downloadcenter.intel.com/product/81499/Intel-HD-Graphics-4000

Intel Hd Graphics 4000 Driver Update

Not the answer you're looking for? Wanneer het venster Bestand downloaden verschijnt, klikt u op Opslaan of Dit programma opslaan op schijf en vervolgens op OK. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing.

In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. IntelQuick Sync Video is supported on select SKUs including: IntelPentiumN3530 Processor, IntelPentiumN3540 Processor, IntelCeleronN2830 Processor, IntelCeleronN2840 Processor, IntelCeleronN2930 Processor, IntelCeleronN2940 Processor, IntelCeleronN2807 Processor, IntelCeleronN2808 Processor, IntelPentiumJ2900 Processor, IntelCeleronJ1900 Processor and IntelCeleronJ1800 Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. Intel Hd Graphics Driver For Windows 10 64 Bit Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten.

Blader naar de locatie waar u het bestand hebt gedownload en dubbelklik op het nieuwe bestand. 2. Intel Hd Graphics 4000 Specs U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Identify Your Intel® Graphics Driver Version Identify Your Intel® Graphics Controller Understanding the Intel® Graphics Driver Version Number How to Identify the Graphics Hardware Stepping Install & Setup Install & Setup https://downloadcenter.intel.com/product/81502/Intel-HD-Graphics-2000 YES NO Characters remaining: 500 Send We appreciate all feedback, but cannot reply or give product support.

More for Designers, Engineers, and Developers More for Designers, Engineers, and Developers Design and Build Resource & Design Center home Personal computers Mobile devices Data centers Embedded, IoT, and industry Intel Hd Graphics 4000 Review Get tech support here Release Notes Related Drivers 10 This software driver package will install the IntelHD Graphics driver for: 3rd Generation IntelCoreProcessors with IntelHD Graphics 4000/2500 IntelPentiumProcessor 1403v2/1405v2/2020M/2030M/2117U/2129Y /2127U/A1018/G2010/G2020/G2020T/G2030T/G2030T/G2100T/G2120/G2120T/G2130/G2140 with De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. MD5: 4e389070d737d77d04bb33aa3f3e75c0 SHA1: 71ba34e1288850265fa276caca2c23e4a2ea1b4f SHA-256: 4d1f4e193688937d5faa154792a6cdfc20ac169c981122bf4b4230d928c522c1 Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen Latitude 6430u Latitude

Intel Hd Graphics 4000 Specs

Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. Please do not enter contact information. Intel Hd Graphics 4000 Driver Update Supported Operating Systems Supported Platforms Supported Operating Systems Operating Systems Microsoft Windows* 8/8.1 MicrosoftWindows* 7 MicrosoftWindows* XP MicrosoftWindows* Embedded Standard 7 MicrosoftWindows* Embedded POSReady 7 MicrosoftWindows* Embedded Standard 2009 MicrosoftWindows* Embedded Intel Hd Graphics 4000 Driver Windows 10 Chinese Audition* Game Error Choppy DVD Playback While in Intel® Dual Display Clone Mode Flickering Black Bars After Upgrading Graphics Driver Can't Open Graphics Properties Window After Unplugging HDMI Cable Age

Download What's New Quick Specs Related Drivers 10 Download Download options: Latest 32-bit 15.33.36.4226 Latest 64-bit 15.33.36.64.4226 Previous 32-bit 15.31.3.3071 Previous 64-bit 15.31.3.64.3071 Manufacturer: Intel, Intel HD Date: June 11, 2015 http://kjvhost.com/intel-hd/intel-hd-graphics-3d-driver.php Het venster Self-Extractor (Zelfuitpakkend bestand) wordt weergegeven en u wordt gevraagd om het bestand uit te pakken of te unzippen in C:\DELL\DRIVERS\XGPWM. (Waarbij XGPWM de naam is van het bestand dat Drivers Windows® 10, 64-bit*Windows 8.1, 32-bit*Windows 8.1, 64-bit*2 more 15.33.45.4653Latest5/23/2017 5/23/2017 Intel® HD Graphics Driver for Windows XP* (exe) Drivers This download installs the Intel® HD Graphics Driver version 14.51.11.5437 (6.14.10.5437) Klik op Install (Installeren).5. Intel Hd Graphics 4000 Gaming

Distributions may pick up components as they choose. All Linux driver components are up-streamed to their respective repositories once per quarter. Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. this page Klik op OK.5.

U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. Intel Hd Graphics 4000 Resolution Intel does not develop distribution-specific drivers for Intel HD graphics. Klik op Sluiten als het venster Downloaden voltooid wordt weergegeven.

U stemt ermee in om deze wetten na te leven.

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. Sign in here. Intel Hd Graphics Driver For Windows 7 64 Bit In the IntelHD Graphics Control Panel (under Options > Options menu > Information Center), the ’Installed DirectXversion’ refers to the operating system’s DirectX version.

Klik op Bestand downloaden om het bestand te downloaden.2. Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. Get More Info Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software.

For more information, see the Miracast FAQ. However, the problem is still that they always support only one ubuntu version at a time... –Jonas Sep 18 '15 at 8:34 Indeed... What properties of Carbon Dioxide make it a Greenhouse gas? Download en installeer alle vereiste programma's die in het dialoogvenster worden weergegeven voordat u verdergaat.4.

Batteries. Refer on the Intel Graphics Installer page for more information. The browser version you are using is not recommended for this site.Please consider upgrading to the latest version of your browser by clicking one of the following links. Typ C:\DELL\DRIVERS\XGPWM (waarbij 'XGPWM' de naam van het bestand is) in het tekstvak Openen en klik vervolgens op OK.8.

Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio.