Home > Intel Hd > Intel Hd Graphics 3000 Windows 8 Driver

Intel Hd Graphics 3000 Windows 8 Driver

Contents

What Is a Monitor Driver or Monitor INF File? Dit kan enkele minuten duren. Contractor or Manufacturer is Intel2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. useful reference

Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten.

Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 8.1 64 Bit

From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. At a minimum such license shall safeguard Intel's ownership rights to the Software. 5. Identify Your Intel® Graphics Driver Version Identify Your Intel® Graphics Controller Understanding the Intel® Graphics Driver Version Number How to Identify the Graphics Hardware Stepping Install & Setup Install & Setup Such license agreement may be a "break-the- seal" license agreement.

Except as otherwise expressly provided, Intelgrants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Intel Hd Graphics 3000 Gaming Help us by reporting it Need help?

Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. Intel HD Graphics 3000 Driver This package provides the Intel HD Graphics 3000 Driver and is supported on Inspiron N5110/N4050 and Vostro Notebook 3550 that are running the following Windows Operating https://downloadcenter.intel.com/download/24227/Intel-HD-Graphics-driver-for-Windows-8-8-1-64-bit- You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 4.

Run Intel Driver Update Utility to automatically detect driver or software updates.This driver package contains the Intel HD Graphics Driver version 15.28.24.64.4229 (9.17.10.4229) for Windows* 7 and Windows 8. Intel Hd Graphics Driver For Windows 8.1 32 Bit Free Download Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. Follow the on-screen installation instructions. INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 10

Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. https://downloadcenter.intel.com/download/24970/Intel-HD-Graphics-Driver-for-Windows-7-8-8-1-32bit Dit kan uw computer beschadigen. Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 8.1 64 Bit OEM LICENSE: You may reproduce and distribute the Software only as an integral part of or incorporated in Your product or as a standalone Software maintenance update for existing end users Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 7 64 Bit Sign In Field input is required Field input is required By signing in, you agree to our Terms of Service.

De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. see here You may only distribute the Software to your customers pursuant to a written license agreement. Drivers Windows Vista 32* 15.22.54.2622Latest1/21/2012 1/21/2012 Intel® HD Graphics Driver for Windows Vista* 64 (exe) Drivers Installs graphics driver version 15.22.54.64.2622 (8.15.10.2622) for integrated Intel® HD Graphics. Safari Chrome IE Firefox Support Navigation Support Support Support Home Graphics Drivers Graphics for 2nd Generation Intel® Processors Intel® HD Graphics 3000 Support information for Intel® HD Graphics 3000 related to Intel Hd Graphics 3000 Specs

The file will download to your desktop.4. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. this page These processors include:Intel Atom™ Processor E3800SeriesIntel Celeron ProcessorJ1900Intel Celeron ProcessorN2807Intel Celeron Processor N2930Not sure what to download?Not sure if this is the right driver or software for your component?

YES NO 500 characters remaining Send Thank you ©Intel CorporationTerms of Use*TrademarksCookiesPrivacy Search Support Support Home Drivers & Software Intel® HD Graphics Driver for Windows* 7/8/8.1-32bit Intel® HD Graphics Driver for Intel Hd Graphics 3000 Good For Gaming U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 5.

We recommend you work with your computer manufacturer before installing our driver so you don’t lose features or customizations.Manufacturers’ Support websites >Not sure what to download?Not sure if this is the Except as otherwise expressly provided, Intelgrants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. Intel Hd Graphics 3000 Memory Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u.

IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR Run Intel Driver Update Utilityto automaticallydetect driver or software updates.Getting supportThe Graphics Support Community Forum is a monitored peer-to-peer exchange for the Intel Graphics community.Please followthis linkto register and participate in U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Get More Info You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

Intel® Core™ i7-2720QM Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz) Intel® Core™ i5-2540M Processor (3M Cache, up to 3.30 GHz) Intel® Core™ i5-2300 Processor (6M Cache, up to 3.10 GHz) Intel® ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 2.

How Do I Fix This? Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 5.

OEM LICENSE: You may reproduce and distribute the Software only as an integral part of or incorporated in Your product or as a standalone Software maintenance update for existing end users If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.LICENSES: Please Note: - If you are a network administrator, the "Site License" below shall apply to Remember me Forgot your Intel username or password? You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 5.

DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Error Message: Computer Manufacturer Graphics Driver Detected The Following Application Requires Microsoft .NET Error Identify My Product Identify My Product Sorry, there are no results matching your filter criteria. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions.

DirecTV2PC* Issues with Intel® Graphics Joint Operations: Typhoon Rising* Game Will Not Run Lord of the Rings*: The Return of the King Game Will Not Run Game Troubleshooting for Intel® Graphics