Home > Intel Hd > Intel Hd Graphics 3000 Drivers For Windows 7

Intel Hd Graphics 3000 Drivers For Windows 7

Contents

Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. How Do I Select a Larger Resolution or Native Resolution for My Display? Note that Windows 10 will alert you with a message if a driver is not digitally signed, but you can continue the installation. useful reference

GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. How Do I Select a Resolution Larger than 800x600 or 1024x768?

Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 10 64 Bit

Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. Intel HD Graphics 3000 Driver This package provides the Intel HD Graphics 3000 Driver and is supported on Inspiron N5110/N4050 and Vostro Notebook 3550 that are running the following Windows Operating

Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 7 32 Bit Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads.

Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 7 64 Bit Double-click the new icon on the desktop.2. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), anchor De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor

Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. Intel Hd Graphics 3000 Specs Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/drivers/downloadlistdetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft.

Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 7 64 Bit

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 10 64 Bit Drivers Windows Vista 32* 15.22.54.2622Latest1/21/2012 1/21/2012 Intel® HD Graphics Driver for Windows Vista* 64 (exe) Drivers Installs graphics driver version 15.22.54.64.2622 (8.15.10.2622) for integrated Intel® HD Graphics. Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 10 32 Bit U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken"

Facebook Twitter YouTube Instagram Subscribe to TechSpot RSS Get our weekly newsletter Search TechSpot Trending Hardware The Web Culture Mobile Gaming Apple Microsoft Google Reviews Laptops Smartphones Graphics CPUs Storage Keyboard see here FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. This driver package contains version 15.28.23.4101 (9.17.10.4101) for Windows 7/8/8.1. Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 8.1 64 Bit

Click Download File, to download the file.2. Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie uit te voeren. this page Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken,

Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. Intel Hd Graphics 3000 Gaming Previous versions: Intel HD Graphics Driver 15.40.28.4501 for Windows 10/8.1/7 64-bit 2016-09-07 Intel HD Graphics Driver 15.40.28.4501 for Windows 10/8.1/7 32-bit 2016-09-07 Here's other similar drivers that are different versions or To avoid any potential installation incompatibilities on your OEM system, Intel recommends that you check with your OEM and use the software provided by your system manufacturer.

Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus.

All rights reserved. Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. Probeert u het later nog eens. Intel Hd Graphics 3000 Memory U stemt ermee in om deze wetten na te leven.

Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. Sign In Field input is required Field input is required By signing in, you agree to our Terms of Service. Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. Get More Info U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren.

When the File Download window appears, click Save or Save this program to disk and click OK. Drivers Windows Vista 64* 15.22.54.64.2622Latest1/21/2012 1/21/2012 Show more No more matches Product Support Support product highlights, featured content, and more.