Home > Intel Hd > Intel Graphics Media Accelerator 3000 Driver

Intel Graphics Media Accelerator 3000 Driver

Contents

Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. http://kjvhost.com/intel-hd/intel-graphics-media-accelerator-3000-drivers.php

Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 10

Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software.

Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Versie Versie 8.15.10.2353, A08 Categorie Video Releasedatum 08 jun 2011 Laatst bijgewerkt op 21 mrt 2014 Belang Aanbevolen Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Update Package for Microsoft® Windows® Bestandsnaam:VIDEO_DRVR_WIN_R301733.EXE Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 82 MB Format-omschrijvingDell U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software Intel Hd Graphics 3000 Good For Gaming De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst.

Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. http://www.intel.com/content/www/us/en/embedded/software/hd-gma/hd-graphics-drivers-and-graphics-media-accelerator-drivers-overview.html De update bevat verbeteringen van functies of wijzigingen waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules (firmware, BIOS, drivers en software) houdt.

FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). Intel Hd Graphics 3000 Memory In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Het venster Zelfuitpakkend bestand wordt weergegeven en u wordt gevraagd het bestand uit te pakken in C:\DELL\DRIVERS\7JC6K (Waarbij '7JC6K' de naam is van het te downloaden bestand). De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst.

Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 7 64 Bit

Probeert u het later nog eens. Probeer het opnieuw. Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 10 MD5: 15df088334ff6ccf539a4083fd777392 SHA1: 3cd2792560f5fda706f326fed4e68ac320319e4a SHA-256: 1a7f6d2549009fa0bc0ea4998731df3b10f28f31a9c6067a28a8b6dd58369f08 Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:Win7-64_15.26.13_2778_setup_ZPE.exe Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 151 MB Format-omschrijvingDit bestand bevat een gecomprimeerde (of gezipte) set van bestanden. Intel Hd Graphics 3000 Specs Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt.

In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Get More Info Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. Intel Hd Graphics 3000 Gaming

BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. useful reference Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682.

Het venster Opslaan in wordt weergegeven.3. Intel Hd Graphics 3000 Review Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen

Latitude E6520/E6420/E6320/E6220, E5520/E5420. Probeer het opnieuw. MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Intel Hd Graphics 3000 Max Resolution Reply to this review Was this review helpful? (0) (0) Report this post Email this post Permalink to this post 5 stars "good very good" February 25, 2010 |

Download.com cannot completely ensure the security of the software hosted on third-party sites. U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. Privacy Policy Ad Choice Patents Terms of Use Mobile User Agreement Download.com download Windows Mac Android iOS more About Download.com Get Download.com Newsletters Download Help Center Advertise on Download.com Partner with this page Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software.

Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads.

How to Use Intel® Graphics Profiles Frequently Asked Questions about Intel® Graphics Drivers Support for Miracast* Frequently Asked Questions About Graphics Memory for Windows 7*, Vista*, XP*, and 2000* Intel® Embedded Navigation open search Close PLATFORMS POPULAR LINKS Latest News Security and Antivirus Center New Releases User Favorites Editor's Picks Top Freeware CATEGORIES Browsers Business Software Communications Digital Photo Software Entertainment Software Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Volg de installatie-instructies op het scherm.

How Do I Select a Larger Resolution or Native Resolution for My Display? Dit kan uw computer beschadigen. Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. Klik op Installeren.5.

U stemt ermee in om deze wetten na te leven. Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN