Home > Intel Hd > Intel Gma X3000 Driver Xp

Intel Gma X3000 Driver Xp

Contents

Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die Software ▼ Security and Virus Office Software PC Gaming See More... Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. Drivers Windows 8, 64-bit*Windows 7, 64-bit* 15.28.24.64.4229Latest6/5/2015 6/5/2015 Intel® HD Graphics Driver for Windows XP* (exe) Drivers This download installs the Intel® HD Graphics Driver version 14.51.11.5437 (6.14.10.5437) for Windows XP*, my review here

MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Classement des marques par ordre alphabétique 0 à 9 - A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K Computing.Net cannot verify the validity of the statements made on this site.

Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 10

Drivers Windows XP Home Edition*Windows XP Media Center Edition*Windows XP Professional* 14.32.4Latest2/26/2008 2/26/2008 Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows* XP64 Drivers Installs 64-bit graphics driver version 14.32.4 for the integrated In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Les marques, constructeurs et fabricants sont classés ci-dessous par ordre alphabétique et par catégories de matériel. Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren.

Privacy Policy Ad Choice Patents Terms of Use Mobile User Agreement Download.com download Windows Mac Android iOS more About Download.com Get Download.com Newsletters Download Help Center Advertise on Download.com Partner with Thank You for Submitting a Reply, ! Probeer het opnieuw. Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 10 32 Bit In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S.

De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied. Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Your message has been reported and will be reviewed by our staff.

GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. Intel Hd Graphics 3000 Good For Gaming Setup.exe) file can be found later.3.The Self-Extractor window appears.4.Click OK.5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.6.Click the Start button and then click Run.7.Type C:\DELL\DRIVERS\VNGX6 Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn

Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 7 64 Bit

Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. http://support.lenovo.com/en/downloads/ds000725 Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 10 Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Intel Hd Graphics 3000 Specs DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE.

Probeert u het later nog eens. this page MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de I'm assuming that it's a PCI interface so we need to know if it's a retail product or OEM. Intel Hd Graphics 3000 Gaming

Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. U mag geen sublicenties verlenen van de Software. Write down this path so the executable (I.e. http://kjvhost.com/intel-hd/intel-gma-x3000-drivers.php Summary: (10 characters minimum)0 of 1000 characters Submit The posting of advertisements, profanity, or personal attacks is prohibited.Click here to review our site terms of use.

Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Intel Graphics Driver For Windows 7 32 Bit YES NO 500 characters remaining Send Thank you ©Intel CorporationTerms of Use*TrademarksCookiesPrivacy Server Error 403 - Forbidden: Access is denied. Drivers Windows Vista 64* 15.22.54.64.2622Latest1/21/2012 1/21/2012 Show more No more matches Product Support Support product highlights, featured content, and more.

U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten.

read more + User Reviews + Current Version 3.0 out of 5 votes 5 star 1 4 star 2 3 star 0 2 star 0 1 star 2 All Versions 3.9 Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. Intel Hd Graphics 3000 Memory The drivers included with this distribution package are designed to function with Microsoft Windows XP SP2 or later.

Dit kan enkele minuten duren. Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. http://kjvhost.com/intel-hd/intel-gma-x3000-driver-download.php Thank You for Submitting an Update to Your Review, !

Voorbereiden op downloaden... De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied. Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken.

U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de Intel XP 32-bit driver for GMA HD, HD 2000/2500/3000/4000 Intel GMA HD, HD 2000/2500/3000/4000 XP 32-bit graphics driver Probleemoplossingen en verbeteringen Improved hot-docking robustnessImproved screensaver behaviorImproved video playbackImproved 3D performance Versie Close Submit Your Reply Summary:0 of 1,000 characters Submit cancel The posting of advertisements, profanity, or personal attacks is prohibited.Click here to review our site terms of use. Bij het selecteren van een stuurprogramma-update dient u het stuurprogramma te kiezen dat bij uw besturingssysteem past.

Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN.

Drivers Windows 7, 64-bit* 15.12.75.4.64.1930Latest10/2/2009 10/2/2009 Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows* XP Drivers Installs graphics driver version 14.32.4 for the integrated graphics controller of Intel® chipsets. The file icon appears on your desktop.Install1.Double-click the new icon on the desktop labelled XP32_14.51.7_5421_Dell_setup_ZPE.exe2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to C:\DELL\DRIVERS\VNGX6. U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren.

Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt.