Home > Intel Hd > Intel Gma 3000 Driver Xp

Intel Gma 3000 Driver Xp

Contents

De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus. Wanneer het venster Bestand downloaden wordt weergegeven, klikt u op Opslaan om het bestand op uw harde schijf op te slaan.Installatie1. Het venster Zelfuitpakkend bestand wordt weergegeven en u wordt gevraagd het bestand uit te pakken in C:\DELL\DRIVERS\7JC6K (Waarbij '7JC6K' de naam is van het te downloaden bestand). navigate to this website

De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. See also Identifying your Intel graphics controller Getting Support: The Graphics Support Community Forum is a monitored peer-to-peer exchange for the Intel Chipset and Graphics community. Sound is no longer lost after waking the computer from Sleep state. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan.

Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 10

Thank You for Submitting an Update to Your Review, ! Intel and the computer original equipment manufacturer (OEM) may not provide technical support for some or all issues that could arise from the usage of this generic version of software drivers. Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u

Setup.exe) file can be found later.3.The Self-Extractor window appears.4.Click OK.5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.6.Click the Start button and then click Run.7.Type C:\DELL\DRIVERS\VNGX6 Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 10 32 Bit Write down this path so the executable (I.e.

Intel GMA HD Graphics 2000/3000 Driver Dit pakket bevat de driver voor Intel GMA HD Graphics 2000/3000 en wordt ondersteund op OptiPlex, Precision en Latitude modellen met de volgende Windows-besturingssystemen: Vista Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 7 64 Bit Typ 'C:\DELL\DRIVERS\7JC6K' (waarbij '7JC6K' de naam is van het bestand) in het tekstvak Openen en klik daarna op OK.8. YES NO 500 characters remaining Send Thank you ©Intel CorporationTerms of Use*TrademarksCookiesPrivacy Server Error 403 - Forbidden: Access is denied. https://downloadcenter.intel.com/product/81500/Intel-HD-Graphics-3000 Probeert u het later nog eens.

Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. Intel Hd Graphics 3000 Good For Gaming Download en installeer alle vereiste programma's die in het dialoogvenster worden weergegeven voordat u verdergaat.4. Summary: (optional)Count: 0 of 1,500 characters Add Your Review The posting of advertisements, profanity, or personal attacks is prohibited.Click here to review our site terms of use. Close Update Your Review Since you've already submitted a review for this product, this submission will be added as an update to your original review.

Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 7 64 Bit

Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 10 OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Intel Hd Graphics 3000 Specs Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software.

Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de http://kjvhost.com/intel-hd/intel-gma-3000-drivers.php Summary: (10 characters minimum)0 of 1000 characters Submit The posting of advertisements, profanity, or personal attacks is prohibited.Click here to review our site terms of use. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Thank You for Submitting a Reply, ! Intel Hd Graphics 3000 Gaming

De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. http://kjvhost.com/intel-hd/intel-gma-hd-3000-driver-xp.php ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd.

U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software Intel Graphics Driver For Windows 7 32 Bit Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. Rate this product: 2.

U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd.

Lees de release-informatie in het dialoogvenster.3. Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Intel Hd Graphics 3000 Memory Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die

DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Affected Processor(s) 3rd generation Intel Core Processor Family Here's other similar drivers that are different versions or releases for different operating systems: Intel HD Graphics Driver 15.45.19.4678 for Windows 10 Select type of offense: Offensive: Sexually explicit or offensive language Spam: Advertisements or commercial links Disruptive posting: Flaming or offending other users Illegal activities: Promote cracked software, or other illegal content get redirected here U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing,

Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u.