Home > Intel Gma > Intel Gma4500m Driver Xp

Intel Gma4500m Driver Xp

Contents

De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. Specific Intel® platforms are listed in the Supported Platforms tab below. Drivers Windows XP 64-bit Edition* 14.42.15.64.5420Latest8/30/2012 8/30/2012 Show more No more matches Product Support Support product highlights, featured content, and more. Dubbelklik op het nieuwe pictogram op het bureaublad.2. get redirected here

De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety days after delivery by DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. navigate to this website

Intel Gma 4500mhd Driver Windows 10

Remember me Forgot your Intel username or password? Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken. Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst.

Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. All Rights Reserved Tom's Hardware Guide ™ Ad choices U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de Intel Graphics Media Accelerator Driver Windows 10 YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.

Dubbelklik op het bureaublad op het nieuwe pictogram XP32_14.42.15_5420_Dell_setup_ZPE.exe2. Intel Gma 4500m Driver Windows 7 Software Applications Windows 7, 32-bit*Windows 7, 64-bit*Windows Vista 32*6 more 9.2.0.1030Latest4/21/2011 4/21/2011 Show more No more matches Product Support Support product highlights, featured content, and more. U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. https://downloadcenter.intel.com/download/9033/Intel-Graphics-Media-Accelerator-Driver-for-Windows-XP-exe- met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald.

SITE LICENSE. Intel Gma 4500mhd Driver Windows 8 U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Information on these components is posted onwww.intellinuxgraphics.orgunder the Download section. Sign in here.

Intel Gma 4500m Driver Windows 7

Het venster Zelfuitpakkend bestand wordt weergegeven.4. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Intel Gma 4500mhd Driver Windows 10 Distributions may pick up components as they choose. Intel Gma 4500m Driver Windows 7 64 Bit You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations.

Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. Intel Graphics Media Accelerator Driver For Windows 7 32 Bit

In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek MD5: 3b830a46d207ae02c1a4c3715153f0a5 SHA1: 23b7d1ec3e0b3bf7bf4781b288ea8f8bac9916f0 SHA-256: 570fb3608374a542dcf2cd82c146ff2bdd79bbe05103aa338506426bc0c189a3 Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:Win7_64_15.17.19_2869_Dell_setup_ZPE.exe Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 39 MB Format-omschrijvingDit bestand bevat een gecomprimeerde (of gezipte) set van bestanden. Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. useful reference This driver package contains the version 14.10.3 drivers for Windows* 2000 and Windows* XP.Not sure if this is the right driver or software for your component?

Contact support Feedback Did you find this information useful? Intel Graphics Media Accelerator Driver For Windows 7 64 Bit Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Drivers Windows 7, 32-bit*Windows Vista 32* 15.22.58.2993Latest2/19/2013 2/19/2013 Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows 7*, Windows Vista, 64-Bit* (zip) Drivers This download installs version 15.22.58.64.2993 of the Intel® Graphics Media

The browser version you are using is not recommended for this site.Please consider upgrading to the latest version of your browser by clicking one of the following links.

U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen Graphics driver features by platform are documented in theIntel® Built-in Visuals Product Guide,theIntel® Processor Graphics for Intel® Pentium® and theIntel®Celeron®Product Guide. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. Intel Core 2 Duo Graphics Driver For Windows 7 32 Bit OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Probeer het opnieuw. U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer.

Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de

Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software De update bevat verbeteringen van functies of wijzigingen waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules (firmware, BIOS, drivers en software) houdt. Do you work for Intel?

De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Klik op Nu downloaden om het bestand te downloaden.2. U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. YES NO 500 characters remaining Send Thank you ©Intel CorporationTerms of Use*TrademarksCookiesPrivacy Search Support Support Home Drivers & Software Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows* XP (exe) Intel® Graphics Media

Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u