Home > Intel Gma > Intel Gma 4500mhd Vista Driver

Intel Gma 4500mhd Vista Driver

Contents

Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. Versie Versie 8.15.10.2869, A15 Categorie Video Releasedatum 15 jan 2013 Laatst bijgewerkt op 21 mrt 2014 Belang Aanbevolen Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Update Package for Microsoft® Windows® Bestandsnaam:Video_Driver_1M8J9_WN_8.15.10.2869_A15.EXE Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 45 MB Format-omschrijvingDell U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software get redirected here

Voorbereiden op downloaden... Het venster Zelfuitpakkend bestand wordt weergegeven en u wordt gevraagd om het bestand uit te pakken in C:\DELL\DRIVERS\W2DGG. Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Volg de overige instructies om de update uit te voeren.Installatie op de harde schijf (via WinZip) met het bestand Setup.exeDownloaden1.

Intel Gma 4500mhd Driver Windows 10

Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Typ C:\DELL\DRIVERS\W2DGG in het tekstvak Openen en klik vervolgens op OK.8. U stemt ermee in om deze wetten na te leven. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken.

Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Intel Graphics Media Accelerator Driver Windows 10 Het venster Zelfuitpakkend bestand wordt weergegeven en u wordt gevraagd het bestand uit te pakken in C:\DELL\DRIVERS\1M8J9. (Waarbij '1M8J9' de naam is van het bestand dat moet worden gedownload.) Noteer dit

Best regards,erico If I was able to help you or guide you on your way to resolve your issue, you can click on the purple Thumbs up + icon to say Intel Gma 4500m Driver Windows 7 Probeert u het later nog eens. or Post new question Post new question Question Reply Topic Options Subscribe Mark Topic as New Mark Topic as Read Float this Topic for Current User Bookmark Subscribe Printer Friendly Page Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Functie wordt niet ondersteund door de browser FireFox biedt geen ondersteuning

Het bestand wordt naar uw bureaublad gedownload.4. Intel Graphics Media Accelerator Driver For Windows 7 64 Bit In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. I would have been stuck on openGL 1.2 (instead of 2.1) with my Fujitsu Tablet PC, as there was no published update to my driver through "normal channels".

Intel Gma 4500m Driver Windows 7

In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. http://www.tomshardware.com/forum/241287-44-intel-4500mhd-vista-driver Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Intel Gma 4500mhd Driver Windows 10 FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). Intel Gma 4500m Driver Windows 7 64 Bit Als het venster Zelfuitpakkend bestand na het uitpakken van het bestand nog open is, sluit u dit.6.

Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN Get More Info We are here to help you any time aford10Jun 15, 2010, 1:49 PM Best answer selected by aford10. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze Articles & News Forum Graphics & Displays CPU Components Motherboards Games Storage Overclocking Tutorials All categories Chart For IT Pros Get IT Center Brands Tutorials Other sites Tom's Guide Tom's IT Intel Gma 4500mhd Driver Windows 8

All Rights Reserved Tom's Hardware Guide ™ Ad choices Graphics Cards Laptops Motherboards Download Drivers Loading Drivers Intel GMA 4500M / 4500MHD Windows Graphics Drivers by Rafael Hernandez on August 28, Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. http://kjvhost.com/intel-gma/intel-gma-4500mhd-driver-windows-vista.php Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software.

Drivers Windows XP 64-bit Edition* 14.42.15.64.5420Latest8/30/2012 8/30/2012 Show more No more matches Product Support Support product highlights, featured content, and more. Intel Gma 4500hd/4500mhd Driver Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Klik op Installeren.5.

Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software.

Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Intel Graphics Media Accelerator Driver For Windows 7 32 Bit Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden.

MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. Search Support Support Home Drivers & Software Search downloads Downloads for Intel® HD Graphics for Previous Generation Intel® Processors Any Download Type (18) Any Download Type 18 Drivers 18 Any Operating Get the answer breathe67Mar 3, 2010, 8:40 AM saran008 said: http://downloadcenter.intel.com/download.aspx?url=/18557/a08/Win7Vista_15165.zip&DwnldId=18557&lang=engThis is the download link! http://kjvhost.com/intel-gma/intel-gma-4500mhd-vista-driver-download.php De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software.

OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads. Probeert u het later nog eens.

Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken.

In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. U stemt ermee in om deze wetten na te leven. Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, Als het venster Zelfuitpakkend bestand na het uitpakken van het bestand nog open is, sluit u dit.6.

Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. You can download the latest drivers below: GMA 4500M(HD) Graphics Drivers for Windows 7 GMA 4500M(HD) Graphics Drivers for Windows 7 64-bit GMA 4500M(HD) Graphics Drivers for Windows Vista GMA 4500M(HD) U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren.

U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en