Home > Intel G33 > Intel G31 G33 Vga Driver

Intel G31 G33 Vga Driver

Contents

Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Er is een probleem opgetreden. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions.

Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Intel G33/g31 Express Chipset Family Driver Windows 10

Intel G31/G33/Q33/Q35 Graphics Controller, v.8.15.10.1867, A02 This package provides driver for Intel G31/G33/Q33/Q35 Graphics Controller and is supported on OptiPlex 330/360/755 running the following Operating Systems: Windows 7. Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst.

Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Intel G33 Express Chipset If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES.

Installation 1. Intel G33 G31 Express Chipset Family Graphics Driver For Windows 8 EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren.

How Do I Fix This? Intel G33/g31 Express Chipset Family Games User Guide for the Intel® Embedded Media and Graphics Driver Specification Update for the Intel® Embedded Media and Graphics Driver Frequently Asked Questions about HDMI Technology Frequently Asked Questions for Intel® This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. How Do I Select a Larger Resolution or Native Resolution for My Display?

Intel G33 G31 Express Chipset Family Graphics Driver For Windows 8

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. View the readmefile for installation information and the release notesfor driver version details. Intel G33/g31 Express Chipset Family Driver Windows 10 Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. Intel G33/g31 Express Chipset Family Specs U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen.

Intel may terminate this Agreement at any timeif you violate its terms. Identify Your Intel® Graphics Driver Version Identify Your Intel® Graphics Controller Name Decoder for Intel® Graphics Technologies How to Identify the Graphics Hardware Stepping Install & Setup Install & Setup Sorry, The Save In: window appears. 3.From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. Follow the remaining prompts to perform the update. Intel G33 G31 Motherboard Drivers Free Download

U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. Setup.exe) file can be found later. 3.The Self-Extractor window appears. 4.Click OK. 5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it. 6.Click the Start button and This will help if you installed a wrong driver.Problems can arise when your hardware device is too old or not supported any longer. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 4.

Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Intel G33 Motherboard U mag geen sublicenties verlenen van de Software. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

No rights or licenses are granted by Intel to You, expressly or by implication, with respect to any proprietary information or patent, copyright, mask work, trademark, trade secret, or other intellectual

met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Intel G33/g31 Express Chipset Family Driver Windows 7 64 Bit You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 1.

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Right click on the hardware device you wish to update and choose Update Driver Software 3. Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is.

Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" Close E-mail This Review E-mail this to: (Enter the e-mail address of the recipient) Add your own personal message:0 of 1,000 characters Submit cancel Thank You, ! Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt

Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. Frequently Asked Questions about Display Resolutions Frequently Asked Questions about Intel® Graphics Drivers Intel® Graphics Drivers for Mac* Schemes Feature Information for the Intel® Graphics Media Accelerator Driver Manually Install Intel® De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen

YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions. This driver package contains version 15.12.75.4.64.1930 (8.15.10.1930)for Windows* 7.See the release notes for installation instructions, supported hardware, what is new, bug fixes, and known issues.Not sure if this is the right Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt

MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, U stemt ermee in om deze wetten na te leven. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Dell Update Package Instructions for VIDEO_DRVR_WIN_R240415.EXE: Download 1.

U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software You are logged in as . Versie Versie 8.15.10.1867, A02 Categorie Video Releasedatum 12 okt 2009 Laatst bijgewerkt op 21 jun 2013 Belang Optioneel Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Update Package for Microsoft® Windows® Bestandsnaam:VIDEO_DRVR_WIN_R240415.EXE Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 24 MB Format-omschrijvingDell Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software

When the File Download window appears, click ""Save"" to save the file to your hard drive.