Home > Intel Chipset > Intel Chipset Graphics Driver 6.14.10.4764

Intel Chipset Graphics Driver 6.14.10.4764

This tool uses JavaScript and much of it will not work correctly without it enabled. U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. About 18 to 24 months ago I loaded my B130 with Win. 7 I had a little trouble at 1st. his comment is here

Although Intel created the world's first commercial microprocessor chip in 1971, it was not until the success of the personal computer (PC) that this became its primary business. Intel is one of the world's largest and highest valued semiconductor chip makers, based on revenue. Why do i see many drivers ? U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren.

Write down this path so the executable (I.e. Graphics Drivers For Mobile In... © CBS Interactive Inc. Addresses issues with certain displays not defaulting to the proper settings. DownloadDownload DriverPack OnlineFindIntel Corporation 915G/915GV/910GL Embedded Graphics Chipset Function 0 video card driversInstall drivers automaticallyDriverPack software is absolutely free of chargeAvailable drivers (1) all systemsall systemsWindows 10 x64Windows 10 x86Windows 8.1 x64Windows 8.1

Your help is greatly appreciated!Tom. In that case you would need to try and test how much impacts you and rollback or stay with Microsoft* Windows* XP. MD5: Niet beschikbaar SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen finding a video driver.

Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. Intel was an early developer of SRAM and DRAM memory chips, which represented the majority of its business until 1981. If you are looking for an update , pickup the latest one. U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de

Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. De update bevat wijzigingen die alleen invloed hebben op bepaalde configuraties, of biedt nieuwe functies die al dan niet op uw omgeving van toepassing zijn. Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. Please support our project by allowing our site to show ads.

Please type your message and try again. U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Dit kan uw computer beschadigen. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN.

I'm stumped on this one. this content U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. Please turn JavaScript back on and reload this page. Home | Download | Why | Support | Blog | How it works | Contact us Back to Scan Result Intel(R) Graphics Media Accelerator 3150 Driver for Hewlett-Packard - HP Mini

  • Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio.
  • Re: Win. 7 Graphics Driver for Dell Inspiron B130 tombalbier May 31, 2012 2:33 PM (in response to rseiler) After following rseiler's instruction to a T I was able to get
  • Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS"
  • Note that your submission may not appear immediately on our site.
  • It is the inventor of the x86 series of microprocessors, the processors found in most personal computers.
  • De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft.
  • De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor
  • Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten.

I've tried Intel's Driver utility but it just says the intel driver ver. 6.14.10.4609 won't work. Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. The Save In: window appears. 3.From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. weblink Still stumped as to why 7 has none.Thanks again rseiler.

In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan. Privacy Policy Welcome to DriverIdentifier.com Do you know that DriverIdentifier can help you finding driver in just a few minutes? Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/drivers/downloadlistdetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door

Also look for the driver to nVidia GeForce, nVidia Quadro, AMD Radeon HD and AMD Radeon HD Mobility on our FTP.

DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Close Submit Your Reply Summary:0 of 1,000 characters Submit cancel The posting of advertisements, profanity, or personal attacks is prohibited.Click here to review our site terms of use. I got a good working driver from I don't know where, it's an Intel driver version 6.14.10.4764. Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken.

Download with DriverMax. Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads. Dit kan enkele minuten duren. http://kjvhost.com/intel-chipset/intel-chipset-driver-xp.php Re: Win. 7 Graphics Driver for Dell Inspiron B130 Diego_Intel Sep 16, 2013 9:36 AM (in response to chipsjoint) As rseiler has mentioned, that video controller has not drivers or support

Privacy Policy Ad Choice Patents Terms of Use Mobile User Agreement Download.com download Windows Mac Android iOS more About Download.com Get Download.com Newsletters Download Help Center Advertise on Download.com Partner with Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn