Home > Intel Chipset > Intel Chipset Driver 64 Bit

Intel Chipset Driver 64 Bit

Contents

See How to Roll Back a Driver for instructions in all versions of Windows.Finally, if you decide you need some more personal help, see Get More Help for information about contacting EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Software Applications Windows 7, 32-bit*Windows 7, 64-bit*Windows Vista 32*6 more 9.2.0.1030Latest4/21/2011 4/21/2011 Show more No more matches Product Support Support product highlights, featured content, and more. his comment is here

See detailed description to find out if you need this file. Drivers Windows 7*Windows Server 2008 R2* 1.0.10.255Latest2/3/2014 2/3/2014 Serial Flash Hardening Product - External Architecture Specification (EAS) Documentation This specification describes the architecture details of the Serial Peripheral Interface (SPI) bus De update bevat verbeteringen van functies of wijzigingen waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules (firmware, BIOS, drivers en software) houdt. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken.

Intel Chipset Driver Windows 10

This includes to personalise ads, to provide social media features and to analyse our traffic. U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. YES NO 500 characters remaining Send Thank you ©Intel CorporationTerms of Use*TrademarksCookiesPrivacy Server Error 403 - Forbidden: Access is denied. Bij het selecteren van een stuurprogramma-update dient u het stuurprogramma te kiezen dat bij uw besturingssysteem past.

  1. Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land.
  2. You can do this from the appropriate applet in Control Panel.If reinstalling the Intel chipset driver package doesn't work, try rolling back the driver, also something you can do from Control
  3. Download and install any prerequisites identified in the dialog window before proceeding. 4.
  4. Claims arising under this Agreement shall be governed by thelaws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods.
  5. Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682.
  6. Setup.exe) file can be found later. 3.

You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 4. The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to "C:\DELL\DRIVERS\R302424". In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Intel Chipset Drivers For Windows 7 32 Bit The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions.

U stemt ermee in om deze wetten na te leven. Documentation OS Independent 0.7Latest3/21/2013 3/21/2013 INF Update Utility - Primarily for Intel® 6, 5, 4, 3, 900 Series Chipsets - Zip Format Software Applications This zip file downloads the INF Update Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. YES NO 500 characters remaining Send Thank you ©Intel CorporationTerms of Use*TrademarksCookiesPrivacy Search Support Support Home Drivers & Software Page Not Found Page Not Found We are sorry, there is no

Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. Intel Chipset Device Software Unknown Error You're in! This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. License Free OS Windows 2000 You'll also need: Minimum Recommended Others Chipset Intel® Serie 5, 4, 2, 900 o 800 Intel Chipset Device Software is also compatible with: Windows XP Windows

Intel Chipset Update

In the case of the current Intel Chipset Device Software, that information is primarily the product name for the piece of hardware. Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. Intel Chipset Driver Windows 10 U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" What Are Chipset Drivers Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar.

Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. http://kjvhost.com/intel-chipset/intel-chipset-820-driver.php DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en Intel Chipset Wiki

Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Functie wordt niet ondersteund door de browser FireFox biedt geen ondersteuning Volg de instructies om de installatie te voltooien. or itssuccessor. weblink You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.

Click Download File to download the file. 2. Chipset Drivers Amd U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING.

The current version of the software is 9.1.1.1025 and was updated on 5/30/2011.

OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. Me Driver Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken,

MD5: Niet beschikbaar SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Compatibele systemen The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions.NO OTHER RIGHTS. Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. check over here U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden.

Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied. U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. Dit kan uw computer beschadigen.

Contractor or Manufacturer is Intel2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. U mag geen sublicenties verlenen van de Software. Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt

Dell Update Packages in Microsoft Windows 64-bits indeling kunnen alleen worden uitgevoerd in Microsoft Windows 64-bits besturingssystemen. Do not download this utility if your device manufacturer is recommending it to correct an "AGP driver," "AGP GART," or"USB driver" issue; it will not correct your issue.Read attached readmeand release At a minimum such license shall safeguard Intel's ownership rights to the Software. 5. De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor

Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst.