Home > Intel Chipset > Intel Cantiga Pm45 Driver Windows 7

Intel Cantiga Pm45 Driver Windows 7

Contents

MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. The Save In: window appears. 3.From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. Click Start button and then click Run.7. navigate here

Volg de instructies om de installatie te voltooien. De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor The Self-Extractor window appears.4. Yes, my password is: Forgot your password?

Intel Chipset Driver Windows 10

Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Similar Threads - Where download PM45 Where can I download Hotkey from? Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar.

  • Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de
  • Intel PM45 Express Chipset Family, GM45 Express Chipset Family, PM55 Express Chipset Family, Cantiga Chipset, v.9.1.1.1014, A00 Intel Cantiga Chipset Driver Probleemoplossingen en verbeteringen Initial Release Versie Versie 9.1.1.1014, A00 Categorie
  • Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren.
  • Setup.exe) file can be found later.3.The Self-Extractor window appears.4.Click OK.5.After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.6.Click the Start button and then click Run.7.Type C:\DELL\DRIVERS\R225247
  • Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt.
  • met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald.
  • Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN
  • Terms of Use Privacy Policy Licensing Advertise Powered by DownloadDownload DriverPack OnlineFindIntel laptop and netbook driversInstall drivers automaticallyAre you tired of looking for drivers?DriverPack will automatically select and install the required driversPopular
  • Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u.

Do not downloads this utility if your device manufacturer is recommending it to correct an "AGP Driver", "AGP Gart", o "USB Driver" issue; it will not correcto your issue. The release notes doesn't have PM45 listed anywhere confirm this.Click to expand... Probleemoplossingen en verbeteringen Initial Release Versie Versie 9.1.1.1020, A03 Categorie Chipset Releasedatum 27 dec 2010 Laatst bijgewerkt op 20 dec 2013 Belang Aanbevolen Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:R255577.exe Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 2 MB Intel Chipset Drivers Windows 7 X64 The file will download to your desktop.4.If the Download Complete window appears, click Close.

Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. Intel Chipset Update Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/drivers/downloadlistdetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door Thread Status: Not open for further replies.

Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Intel Chipset Device Software Unknown Error Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software See detailed description to find out if you need this file. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

Intel Chipset Update

De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus. Intel Chipset Driver Windows 10 Click Download File, to download the file.2. What Are Chipset Drivers Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken.

The Save In: window appears. 3. http://kjvhost.com/intel-chipset/intel-cantiga-pm45-driver-xp-download.php U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software Help us by reporting it Need help? U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Intel Chipset Wiki

Click OK.5. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren. his comment is here Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat.

U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. Me Driver U stemt ermee in om deze wetten na te leven. Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN

Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de

Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. Share This Page Tweet Your name or email address: Do you already have an account? Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, Chipset Drivers Amd U mag geen sublicenties verlenen van de Software.

DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. http://kjvhost.com/intel-chipset/intel-cantiga-pm45-drivers.php kenny1999, Feb 20, 2017, in forum: Off Topic Replies: 9 Views: 504 kenny1999 Feb 27, 2017 Where to acquire S3 Chrome 540 GTX?

Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen.

U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden.