Home > Intel Centrino > Intel Centrino Wireless-n 2230 Windows 7 64 Driver

Intel Centrino Wireless-n 2230 Windows 7 64 Driver

Contents

In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. Safari Chrome IE Firefox Support Navigation Support Support Support Home Network and I/O Wireless Networking Legacy Intel® Wireless Products Intel® Wireless Series Intel® Centrino® Wireless-N 2230, Single Band Support information for Privacy Policy server: web4, load: 3.21 Your File is Ready, Click Here to Download. navigate here

Read over the release information presented in the dialog window.3. Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied. For Windows 7 32/64bit, Intel PROSet/Wireless Software and Drivers for Win7 , Version: 15.3.1, Date: 11/15/2012 for Win7 32bit: Download (Driver only, 12.32 MB) or Download (Intel PROSet Software+Driver, 69.56 MB)

Intel Centrino Wireless-n 2230 Driver Windows 10

Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save. De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software.

Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. Intel Centrino Wireless-n 2200 Driver Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd.

Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Intel(r) Centrino(r) Wireless-n 2230 Not Working Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Thank you Company Information Our Commitment Communities Investor Relations Contact Us Newsroom Jobs © Intel Corporation Terms of Use *Trademarks Privacy Cookies Supply Chain Transparency Site Map Server Error 403 - MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN Intel Centrino Wireless-n 2230 Specs U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen.

Intel(r) Centrino(r) Wireless-n 2230 Not Working

U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Intel Centrino Wireless-n 2230 Driver Windows 10 Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. Intel Centrino Wireless N 2230 Driver Windows 8.1 64 Bit Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus.

Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/drivers/downloadlistdetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door check over here Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. Intel Centrino Wireless-n 2230 Replacement

  1. Ask the support community Experts in the field, ready to help Need more help?
  2. Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving.
  3. U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de
  4. U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd.
  5. Frequently Asked Questions for Enterprise and IT Administrators Learn about Intel® PROSet/Wireless Software Current Intel® Wireless Adapters Software and Driver Versions Learn about Features Supported by Intel® Wi-Fi Adapters Frequently Asked
  6. U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren.
  7. Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land.
  8. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.
  9. Software Applications 3.0.1302Latest7/2/2013 7/2/2013 Show more No more matches Product Support Support product highlights, featured content, and more.
  10. met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald.

Please do not enter contact information. U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Write down this path so the executable (I.e.Setup.exe) file can be found later.3. his comment is here Includes driver and application Intel® Wireless Bluetooth® Software 19.11.1637 to support Intel® Bluetooth® Adapters.

Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Intel Centrino Wireless-n 2230 Driver Lenovo Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. Volg de instructies om de installatie te voltooien.

DriverGuide maintains an extensive archive of Intel Centrino Wireless N 2230 drivers available for free Download.

De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN U stemt ermee in om deze wetten na te leven. Intel Centrino Wireless N 2230 Can't See 5ghz Supported Operating Systems for Intel® Wireless Products Identify My Product Identify My Product Sorry, there are no results matching your filter criteria.

The Save In: window appears. 3. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Contact support Feedback Did you find this information useful? http://kjvhost.com/intel-centrino/intel-centrino-wireless-n-2230-driver-for-windows-7-64-bit.php U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software