Home > Intel Centrino > Intel Centrino Wireless-n 1030 Drivers Download

Intel Centrino Wireless-n 1030 Drivers Download

Contents

Voorbereiden op downloaden... Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de Intel Centrino Wireless-N 1030 WiFi Driver Intel 6230/N1030/N1000 WiFi Driver voor Windows 7 64-bitsDit pakket bevat de driver voor de Intel Centrino Wireless-N 1030 WiFi Driver en wordt ondersteund op de De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor his comment is here

Let us know if you do not find the driver you need. Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. Between desktops, laptops, phones, tablets, and cameras; over the last decade… System Utilities Windows OS Desktops Laptops Notebooks Advertise Here Suggested Courses CompTIA IT Fundamentals Course of the Month19 days, 18

Intel Centrino Wireless-n 1030 5ghz

De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. Klik op OK.5. Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S.

U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software Contact support Give Feedback Did you find this information useful? DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Intel Centrino Wireless-n 1030 Not Working Windows 10 U stemt ermee in om deze wetten na te leven.

Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. To see more matches from our driver database, use our customized search engine to search for Intel Centrino Wireless N 1030 drivers. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt.

Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. Intel Centrino Wireless-n 1030 Driver Hp U mag geen sublicenties verlenen van de Software. If all else fails, you can request the driver and we will find it for you. U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten.

Intel Centrino Wireless N 1030 Driver Dell

Belangrijke informatie Volg de instructies nadat de Setup.exe is uitgevoerd.Zie de categorie van de installatie-instructies voor meer informatie Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/drivers/downloadlistdetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw Keep your organization out of the news with protection from known and unknown threats. Intel Centrino Wireless-n 1030 5ghz Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken. Intel Centrino Wireless-n 1030 Specs U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen.

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. this content Blader naar de locatie waar u het bestand hebt gedownload en dubbelklik op het nieuwe bestand.2. Dit kan uw computer beschadigen. Probeert u het later nog eens. Intel Centrino Wireless-n 1030 Not Working

Do you work for Intel? Wireless Hardware Wireless Networking Networking wireless access point troubleshooting Connecting to a Wireless Network Video by: Zia Viewers will learn how to connect to a wireless network using the network security Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. weblink Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze

Question has a verified solution. Intel Centrino Wireless-n 1030 Upgrade U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" Contact support Feedback Did you find this information useful?

Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen.

  1. Description Type OS Version Date Intel® PROSet/Wireless WiMAX Connection Utility for Windows 8* Software Applications Drivers and management software for Microsoft Windows 8*.
  2. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.
  3. Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de
  4. U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren.

Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. Wanneer het venster Bestand downloaden wordt weergegeven, klikt u op Opslaan of Dit programma opslaan op een harde schijf.Installatie1. U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Intel Centrino Wireless-n 1030 Speed Click the Start button and then click Run. 7.

Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen check over here Need help?

Click OK. 5. Er is een probleem opgetreden. Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Functie wordt niet ondersteund door de browser FireFox biedt geen ondersteuning Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software.