Home > Intel Centrino > Intel Centrino Wireless-n 1030 Driver Vista

Intel Centrino Wireless-n 1030 Driver Vista

Contents

Typ C:\DELL\DRIVERS\37PPD in het tekstvak Openen (waarbij '37PPD' de naam van het bestand is) en klik vervolgens op OK.8. The file will download to your desktop. 4. RP Retired Price: This specific part is no longer being manufactured or purchased and no inventory is available. Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. his comment is here

Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de The browser version you are using is not recommended for this site.Please consider upgrading to the latest version of your browser by clicking one of the following links. Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus.

Intel Centrino Wireless-n 1030 Driver Windows 10

Quick Checks to Improve or Fix Wireless Connection Issues Troubleshooting Tips for Intel® Wireless Technology Clean Installation of Wireless Drivers What to Do If You're Unable to Connect at 300 Mbps Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Klik op de knop Start en vervolgens op Uitvoeren.7.

FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). Type "C:\DELL\DRIVERS\R311896" in the Open textbox and then click OK. 8. Let us know if you do not find the driver you need. Intel Centrino Wireless-n 1030 Not Working Klik op Bestand downloaden om het bestand te downloaden.2.

Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. Intel Centrino Wireless-n 1030 5ghz Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Software Applications Windows 7, 32-bit*Windows 7, 64-bit* 7.5.0Latest8/9/2012 8/9/2012 Intel® PROSet/Wireless WiMAX Connection Utility for Windows XP* Software Applications Drivers and management software for Microsoft Windows XP*. Sign in here.

De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Intel Centrino Wireless-n 1030 Not Working Windows 10 Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. Following is the list of drivers we provide. Volg de instructies om de installatie te voltooien.

Intel Centrino Wireless-n 1030 5ghz

Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. Intel Centrino Wireless-n 1030 Driver Windows 10 Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. Intel Centrino Wireless N 1030 Driver Dell Type File Name System File Size Download Driver Intel My WiFi Dashboard_15.6.0_32.msi Intel My WiFi Dashboard Software Windows 7 (32-bit) Windows 8 (32-bit) 121.22 MB Driver PCsync_Fr.exe Laplink PCsync Windows 7

Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. http://kjvhost.com/intel-centrino/intel-centrino-wireless-n-1030-driver.php Regulatory Documents for Intel® Wireless Products Frequently Asked Questions about Intel® Wireless Adapters Customer Support Options for Discontinued Intel® Wireless Products Bluetooth® Technology Features and Support by Version for Intel® PROSet/Wireless U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, ALGEMEENDeze licentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. Intel Centrino Wireless-n 1030 Specs

Probeert u het later nog eens. U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. Drivers Windows 8.1, 64-bit* 17.1.1411.01Latest2/3/2015 2/3/2015 Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology for Windows 8* Software Applications Recommended for end users. http://kjvhost.com/intel-centrino/intel-centrino-wireless-n-1030-driver-32-bit.php Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de

Setting Wireless Adapter Power Management Upgrade from Windows 7* to Windows 8* or 8.1* Updated Installation Process for Intel® PROSet/Wireless Software Software Installation Basics for Intel® Wireless Adapters Connect to Your Intel Centrino Wireless-n 1030 Upgrade Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio.

Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst.

Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. Intel Centrino Wireless-n 1030 Driver Hp Bij het selecteren van een stuurprogramma-update dient u het stuurprogramma te kiezen dat bij uw besturingssysteem past.

Frequently Asked Questions for Enterprise and IT Administrators Learn about Intel® PROSet/Wireless Software Current Intel® Wireless Adapters Software and Driver Versions Learn about Features Supported by Intel® Wi-Fi Adapters Frequently Asked Give Feedback Our goal is to make the ARK family of tools a valuable resource for you. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT http://kjvhost.com/intel-centrino/intel-centrino-wireless-n-1030-bgn-1x2-hmc-driver.php Het pictogram van het bestand wordt op uw bureaublad weergegeven.Installeren1.

Your company as an importer and/or exporter is responsible for determining the correct classification of your transaction. Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. NO No Orders after Last Order Entry Date: Used for end of life products. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar.

EN End of Life: Product End of Life notification has been published. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van

MD5: e1c255ff8e53af73d6b06cb965c172ab SHA1: 313182310c1f7e938cf3a1b024a9e96396d410e4 SHA-256: 6d5320c314ea433c27bfa49dea0d060ac93894b594f0dd7506e67f2dc15dbc3a Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:Intel_WiFi_W74_A03_Setup-P7G35_ZPE.exe Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 140 MB Format-omschrijvingDit bestand bevat een gecomprimeerde (of gezipte) set van bestanden. Intel classifications are for informational purposes only and consist of Export Control Classification Numbers (ECCN) and Harmonized Tariff Schedule (HTS) numbers. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software.

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Contact support Give Feedback Did you find this information useful? Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software

U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers.

Volg de instructies om de installatie te voltooien.