Home > Intel Centrino > Intel Centrino Wireless-n 1030 Bluetooth Adapter Xp Driver

Intel Centrino Wireless-n 1030 Bluetooth Adapter Xp Driver

Contents

Free for customers with supported wireless adapters. Manually identify your Intel wireless adapter and driver version number. Software Applications Windows 8, 32-bit*Windows 8, 64-bit* 3.1.1311Latest12/9/2013 12/9/2013 Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology for Windows XP* Software Applications Recommended for end users. Home Download Buy Now About Us Contact Us Help Blog Windows 10 Drivers Home > Drivers Download > Intel > Intel Centrino Wireless-N 1030 Intel Centrino Wireless-N 1030 Drivers Download Are navigate here

U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" OEM Software Download Locations: Listing of Laptop Manufacturer's Web Sites . U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied.

Intel Centrino Wireless-n 1030 Driver Windows 10

Volg de overige instructies om de update uit te voeren. Er is een probleem opgetreden. Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u.

Type File Name System File Size Download Driver Wireless_15.6.1_De32.exe Intel PROSet/Wireless Software and Drivers Windows 8 (32-bit) 13.77 MB Driver PCsync_It.exe Laplink PCsync Windows 7 (32-bit) Windows 7 (64-bit) Windows Vista YES NO 500 characters remaining Send Thank you ©Intel CorporationTerms of Use*TrademarksCookiesPrivacy Products Learn & Develop Support USA (English) Sign In Recent Searches Sign In to access restricted content. Dit kan enkele minuten duren. Intel Centrino Wireless-n 1030 Not Working Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen.

Frequently Asked Questions for Enterprise and IT Administrators Learn about Intel® PROSet/Wireless Software Current Intel® Wireless Adapters Software and Driver Versions Learn about Features Supported by Intel® Wi-Fi Adapters Frequently Asked Intel Centrino Wireless-n 1030 5ghz Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw Dit kan uw computer beschadigen. Previous versions: Intel Bluetooth PROSet/Wireless Driver 17.1.1501.01 Windows 7 32-bit Intel Bluetooth PROSet/Wireless Driver 17.1.1501.01 Windows 7 64-bit Intel Bluetooth PROSet/Wireless Driver 17.1.1501.01 Windows 8 32-bit Intel Bluetooth PROSet/Wireless Driver 17.1.1501.01

Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Intel Centrino Wireless-n 1030 Not Working Windows 10 Remember me Forgot your Intel username or password? Thank you Company Information Our Commitment Communities Investor Relations Contact Us Newsroom Jobs © Intel Corporation Terms of Use *Trademarks Privacy Cookies Supply Chain Transparency Site Map Search Support Support Home Just view this page, you can through the table list download Intel Centrino Wireless-N 1030 drivers for Windows 10, 8, 7, Vista and XP you want.

Intel Centrino Wireless-n 1030 5ghz

U mag geen sublicenties verlenen van de Software. Setting Wireless Adapter Power Management Upgrade from Windows 7* to Windows 8* or 8.1* Updated Installation Process for Intel® PROSet/Wireless Software Software Installation Basics for Intel® Wireless Adapters Connect to Your Intel Centrino Wireless-n 1030 Driver Windows 10 Software Applications Windows 8, 32-bit*Windows 8, 64-bit* 3.1.1311Latest12/9/2013 12/9/2013 Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology for Windows XP* Software Applications Recommended for end users. Intel Centrino Wireless N 1030 Driver Dell Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Functie wordt niet ondersteund door de browser FireFox biedt geen ondersteuning

Software Applications Windows 7, 32-bit*Windows 7, 64-bit*Windows Vista 32*3 more 6.04Latest3/18/2011 3/18/2011 Show more No more matches Product Support Support product highlights, featured content, and more. http://kjvhost.com/intel-centrino/intel-centrino-wireless-n-1030-bluetooth-driver.php De update bevat verbeteringen van functies of wijzigingen waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules (firmware, BIOS, drivers en software) houdt. De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor The browser version you are using is not recommended for this site.Please consider upgrading to the latest version of your browser by clicking one of the following links. Intel Centrino Wireless-n 1030 Specs

  • Noteer dit pad zodat u het uitvoerbare bestand (Setup.exe) later kunt terugvinden als u het eventueel opnieuw moet installeren.3.
  • About CNET Privacy Policy Ad Choice Terms of Use Mobile User Agreement Help Center Top Brands: Wireless Driver & Software Download Wireless Drivers, Software, Manuals, DataSheet Menu HOME Recently Updated Intel
  • U stemt ermee in om deze wetten na te leven.
  • Sign in here.
  • Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land.

Intel or the laptop computer original equipment manufacturer (OEM) may not provide technical support for some or all issues that could arise from the usage of this software. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Compatibility Compatibility Sorry, there are no results matching your filter criteria. his comment is here Software Applications Windows Vista 32*Windows Vista 64* 3.0.1302Latest7/2/2013 7/2/2013 Laplink PCsync Software Applications PCsync from Laplink.

Het venster Zelfuitpakkend bestand wordt weergegeven en u wordt gevraagd om de bestanden uit te pakken in het mappad dat in het dialoogvenster wordt aangegeven (C:\DELL\DRIVERS\xxxxx). Intel Centrino Wireless-n 1030 Driver Hp Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. YES NO Characters remaining: 500 Send We appreciate all feedback, but cannot reply or give product support.

Bij het selecteren van een stuurprogramma-update dient u het stuurprogramma te kiezen dat bij uw besturingssysteem past.

Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Your File is Ready, Click Here to Download. Update Your Wi-Fi Adapter Driver and Intel® PROSet/Wireless Software IT Administrator Links for Intel® Wireless Bluetooth® Software Advanced Intel® Wireless Adapter Settings Recommended Settings for 802.11n Connectivity Microsoft Online Crash Analysis* Intel Centrino Wireless-n 1030 Upgrade Contact support Feedback Did you find this information useful?

Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. The software provided by Intel below is a generic version. Description Type OS Version Date Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology for Windows 8.1* 32-bit Drivers Version 17.1.1411.01 includes driver and application software to support Intel Bluetooth® adapters. weblink Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy.