Home > Intel Centrino > Intel Centrino Wireless Bluetooth 4.0 Drivers

Intel Centrino Wireless Bluetooth 4.0 Drivers

Contents

Versie Versie 1.0.81.20584, A02 Categorie Netwerk Releasedatum 20 okt 2011 Laatst bijgewerkt op 20 dec 2013 Belang Dringend Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:R311884.exe Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 40 MB Format-omschrijvingDit bestand bevat een gecomprimeerde Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. Driver version may differ depending on the wireless adapter and Windows* OS installed. Download the INDBLT-00290654-1082.EXE file to a temporary or download directory (please note this directory for reference). navigate here

The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Functie wordt niet ondersteund door de browser FireFox biedt geen ondersteuning

Intel Centrino Wireless Bluetooth 3.0 Driver Windows 10

Dit kan enkele minuten duren. In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software.

Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Er is een probleem opgetreden. Intel Centrino Advanced-n 6235 Driver Windows 10 64 Bit Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is.

DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. Intel Centrino Wireless Bluetooth 3.0 High Speed Adapter Click Start button and then click Run.7. Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES.

Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus. Intel Wireless Bluetooth 4.0 Adapter Driver Windows 7 Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT

Intel Centrino Wireless Bluetooth 3.0 High Speed Adapter

Voorbereiden op downloaden... If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety days after delivery by Intel Centrino Wireless Bluetooth 3.0 Driver Windows 10 Drivers Windows 8.1, 64-bit* 17.1.1411.01Latest2/3/2015 2/3/2015 Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology for Windows 8* Software Applications Recommended for end users. Intel Centrino Advanced-n 6235 Driver To ensure that no other program interferes with the installation, save all work and close all other programs.

U stemt ermee in om deze wetten na te leven. check over here Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. Intel Centrino Advanced-n 6235 Driver Windows 10

Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. his comment is here Driver version may differ depending on the wireless adapter and Windows* OS installed Software Applications Windows 7, 32-bit*Windows 7, 64-bit* 19.70.0Latest7/11/2017 7/11/2017 Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for Windows 8.1* Software

We recommend you work with your computer manufacturer before installing our driver so you don’t lose features or customizations.See list of manufacturers’ Support websites. Intel Bluetooth Driver Windows 10 Yes No Support by Type Drivers & Software Manuals, Specs & Warranty How To & Troubleshooting Remote Control Codes Customer Service Register Your Product Repair Parts & Accessories Contact Support Get The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions.NO OTHER RIGHTS.

You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 4.

  1. TERMINATION OF THIS AGREEMENT.
  2. U mag geen sublicenties verlenen van de Software.
  3. Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw
  4. The Save In: window appears. 3.

U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. Belangrijke informatie 1. Intel Centrino Advanced-n 6235 Problems Windows 10 Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software.

Contact support Give Feedback Did you find this information useful? Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u weblink Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 2.

Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die Volg de instructies om de installatie te voltooien. Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom.

Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. Driver version may differ depending on the wireless adapter and Windows* OS installed.

This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor Need to uninstall Intel Bluetooth Highspeed Software first.2. Remember me Forgot your Intel username or password?

U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden. searchclear input Support Skip Product Categories Product Categories Computers Computers VAIO Laptops & Desktops Tablets Monitors dash™ Computer Accessories Digital Paper More Products Cameras, Photo & Video Cameras, Photos & Video Laptop original equipment manufacturers (OEMs) can alter features, incorporate customizations, and make other changes to the software or software packaging provided. Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat.

MD5: f98487294ed2d1739ba1cfbacd503a6b SHA1: efbbb42d34202445304ce7b711a498d87bce8b38 SHA-256: 30625044e2e80aec1c660fd045243abc16f1c9c453eb400b3c9bc1c31a2f8aa4 Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Andere versies 2.0.15.30150,A01 18 mei Not all models are sold in all countries. Related topics Frequently asked questions - Bluetooth Intel PROSet/Wireless Software and drivers

This article applies to: Active Products Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 Intel® Dual Band Wireless-AC 8265 Desktop Kit U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen.