Home > Intel Centrino > Intel Centrino Wireless Bluetooth 4.0 Driver

Intel Centrino Wireless Bluetooth 4.0 Driver

Contents

This utility installs the Intel Centrino Wireless Bluetooth 4.0 + High Speed Virtual Adapter driver. If the Download Complete window appears, click Close. Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 4. http://kjvhost.com/intel-centrino/intel-centrino-wireless-bluetooth-driver-xp.php

Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt You may not remove any copyright notices from the Software. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. Yes No Support by Type Drivers & Software Manuals, Specs & Warranty How To & Troubleshooting Remote Control Codes Customer Service Register Your Product Repair Parts & Accessories Contact Support Get

Intel Centrino Wireless Bluetooth 3.0 High Speed Adapter

Yes No Support by Type Drivers & Software Manuals, Specs & Warranty How To & Troubleshooting Remote Control Codes Customer Service Register Your Product Repair Parts & Accessories Contact Support Get The Self-Extractor window appears.4. Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software.

BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. Download our apps. Intel Centrino Advanced-n 6235 Driver Windows 10 Need more help?

Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 2. Probeer het opnieuw. Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is.

Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Intel Bluetooth Driver For Windows 7 32 Bit You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst.

  1. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar.
  2. Important Notes During the installation of this file, be sure that you are logged in as the Administrator or as a user with Administrative rights.
  3. After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.6.
  4. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden.
  5. Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt.
  6. Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell.
  7. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES.
  8. Follow the on-screen installation instructions.
  9. Do you work for Intel?

Intel Centrino Wireless Bluetooth 3.0 Driver Windows 10

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Sign me up Support by Sony Get Support Content on the Go! Intel Centrino Wireless Bluetooth 3.0 High Speed Adapter De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van Intel Bluetooth Driver Windows 10 U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen

U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. check over here U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Intel Centrino Advanced-n 6235 Driver

The laptop manufacturer has not verified for compatibility or other operations.Intel or the laptop OEM may not provide technical support for some or all issues that could arise from using this The file will download to your desktop.4. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. his comment is here If you require a response, contact support.

The Taskbar should be clear of applications before proceeding. Intel Wireless Bluetooth 4.0 Adapter Driver Windows 7 U mag geen sublicenties verlenen van de Software. Applicable Products and Operating Systems (see full list...) Model: SVS1311CGXB Operating System: IMPORTANT: This file is only for use with the models identified.

Contact support Feedback Did you find this information useful?

Download the INDBLT-00274575-0082.EXE file to a temporary or download directory (please note this directory for reference). De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. Windows 10 Bluetooth Driver Download Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen.

U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. Details Dringend: Dell raadt u sterk aan deze update zo spoedig mogelijk uit te voeren. Software Applications Windows 8, 32-bit*Windows 8, 64-bit* 3.1.1311Latest12/9/2013 12/9/2013 Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology for Windows XP* Software Applications Recommended for end users. weblink Write down this path so the executable (I.e.Setup.exe) file can be found later.3.

Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. It is highly recommended that you print out these instructions for use as a reference during the installation process. Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk.

We do not manufacture or sell complete laptop systems. MD5: f98487294ed2d1739ba1cfbacd503a6b SHA1: efbbb42d34202445304ce7b711a498d87bce8b38 SHA-256: 30625044e2e80aec1c660fd045243abc16f1c9c453eb400b3c9bc1c31a2f8aa4 Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Andere versies 2.0.15.30150,A01 18 mei IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR