Home > Intel Centrino > Intel Centrino Wifi Driver

Intel Centrino Wifi Driver

Contents

Select the Wireless icon. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen http://kjvhost.com/intel-centrino/intel-centrino-advanced-n-6205-wifi-driver.php

The Intel Wireless Adapter is listed. Description Type OS Version Date Intel® PROSet/Wireless WiMAX Connection Utility for Windows 8* Software Applications Drivers and management software for Microsoft Windows 8*. When the File Download window appears, click Save to save the file to your hard drive.Installation1. Important Information Follow the instructions after running the Setup.exe.See the Installation Instructions category for additional details My download lists Sign In My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/us/en/04/drivers/downloadlistdetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () Send Email Close Send

Intel Centrino Advanced-n 6250 Driver

Click Network Adapters to expand the section. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U BEPAALDE WETTELIJKE RECHTEN. MD5: bef53239e5c96450620ba046d9baab15 SHA1: da2d90611334d4238c30daf0613f573c173dcaf1 SHA-256: c721cf848b172d3b2e6081a08b4c6f6c14ab3cf1050b132b81b442ecadc9e6e7 Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:Intel6235_BT_W814_X01_Setup-X6G5F_ZPE.exe Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 31 MB Format-omschrijvingDit bestand bevat een gecomprimeerde (of gezipte) set van bestanden. Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is.

  • Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Mijn
  • Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell.
  • Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen.
  • Download the file to a folder on your PC.

Volg de instructies om de installatie te voltooien. Some jurisdictions do not allow limits on the duration of an implied warranty, so this limitation may not apply to you. U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Intel Bluetooth 4.0 Driver Windows 7 The Self-Extractor window appears.4.

Release 3.1.1311 includes driver and application software to support Intel Bluetooth® Adapters. Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Supported Operating Systems for Intel® Wireless Products Identify My Product Identify My Product Sorry, there are no results matching your filter criteria.

Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. Intel Centrino Advanced-n 6205 Driver Windows 7 FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. Thank you Company Information Our Commitment Communities Investor Relations Contact Us Newsroom Jobs © Intel Corporation Terms of Use *Trademarks Privacy Cookies Supply Chain Transparency Site Map Products Learn & Develop

Intel Centrino Advanced-n 6235 Driver

U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. If the Download Complete window appears, click Close. Intel Centrino Advanced-n 6250 Driver Example: Intel Centrino Advanced-N 6235. Intel Centrino Advanced-n 6235 Driver Windows 10 64 Bit Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de

MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. http://kjvhost.com/intel-centrino/intel-centrino-advanced-n-6235-wifi-windows-7-driver.php Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Select Switch to classic view if the system icon is not visible. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Intel Centrino Advanced-n 6235 Problems

Sign In Field input is required Field input is required By signing in, you agree to our Terms of Service. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. weblink U mag geen sublicenties verlenen van de Software.

U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. Intel Centrino Advanced-n 6235 Problems Windows 10 By clicking the “Yes, I Agree” button, you agree to allow Dell to add and or remove a registry entry making dell.com a Trusted Site for your Internet browser. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied.

Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken.

Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Dit kan uw computer beschadigen. Intel Centrino Advanced-n 6235 Specs Adding dell.com as a Trusted Site is required for Dell System Detect to function correctly in certain operating systems.We automatically detect your system configuration and Service TagDell will automatically detect and

Product specifications All the information you need at your fingertips Need more help? Show All | Hide All Other versions 15.2.0.19 in DM and 15.02.0000.1258 in CP,A00 03 Jan 201312:13:57 PM wifi :15.2.0.19,BT:1.0.90.20620,A00 29 Oct 20127:15:46 PM Compatible Systems Inspiron 15R N5110 Supported Operating Er is een probleem opgetreden. http://kjvhost.com/intel-centrino/intel-centrino-advanced-n-2230-wifi-driver.php On System, click Device Manager.

Regulatory Documents for Intel® Wireless Products Frequently Asked Questions about Intel® Wireless Adapters Bluetooth® Technology Features and Support by Version for Intel® PROSet/Wireless Software Access User Guide for Intel® PROSet/Wireless Software Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u.