Home > Intel Centrino > Intel Centrino Bluetooth Driver Windows 8

Intel Centrino Bluetooth Driver Windows 8

Contents

Voorbereiden op downloaden... You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. navigate here

You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 5. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.LICENSES: Please Note: - If you are a network administrator, the "Site License" below shall apply to You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 4. Sign In Field input is required Field input is required By signing in, you agree to our Terms of Service.

Intel Bluetooth 4.0 Driver Windows 7

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. The Save In: window appears. 3. or itssuccessor. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden.

Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. Intel Centrino Advanced-n 6235 Driver Windows 10 Software Applications Windows 8, 32-bit*Windows 8, 64-bit* 7.5.0Latest10/26/2012 10/26/2012 Intel® PROSet/Wireless WiMAX Connection Utility for Windows 7* Software Applications This download installs the Intel® PROSet/Wireless WiMAX Connection Utility version 7.5.0 for

Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus. Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar.

U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software Intel Centrino Advanced-n 6230 Driver Contractant/fabrikant is Dell Products, L.P., One Dell Way, Round Rock, Texas 78682. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. Click Start button and then click Run.7.

Intel Centrino Wireless Bluetooth 3.0 High Speed Adapter

Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Intel Bluetooth 4.0 Driver Windows 7 Intel may terminate this Agreement at any timeif you violate its terms. Intel Centrino Wireless Bluetooth 3.0 Driver Windows 10 Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing.

Contact support Feedback Did you find this information useful? check over here OEM LICENSE: You may reproduce and distribute the Software only as an integral part of or incorporated in Your product or as a standalone Software maintenance update for existing end users You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 4. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Intel Centrino Advanced-n 6235 Driver

  • Probeert u het later nog eens.
  • Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 2.
  • Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar.
  • The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions.NO OTHER RIGHTS.
  • Contact support Give Feedback Did you find this information useful?
  • Claims arising under this Agreement shall be governed by thelaws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods.
  • Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio.
  • Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken.
  • Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom.

U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 2. his comment is here Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de

Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. Intel Centrino Advanced-n 6235 Driver Windows 10 64 Bit No rights or licenses are granted by Intel to You, expressly or by implication, with respect to any proprietary information or patent, copyright, mask work, trademark, trade secret, or other intellectual You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations.

Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/drivers/downloadlistdetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door Laptop original equipment manufacturers (OEMs) can alter features, incorporate customizations, and make other changes to the software or software packaging provided. Intel Wireless Bluetooth 4.0 Adapter Driver Windows 7 De update bevat verbeteringen van functies of wijzigingen waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules (firmware, BIOS, drivers en software) houdt.

Locate your adapter and operating system in the tables below. Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. Description Type OS Version Date Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology for Intel® Centrino® Advanced-N 6230 Software Applications This download record contains the latest Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology (including http://kjvhost.com/intel-centrino/intel-centrino-bluetooth-driver-for-windows-7.php IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR

Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken. Follow these steps to check if your operating system is 32-Bit or 64-Bit.How to install:Download the file to a folder on your PC. MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT,

Support for various WiMAX networks. Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS.

Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 2. If the Download Complete window appears, click Close. Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten.