Home > Intel Centrino > Intel Centrino Bluetooth 4.0 Driver

Intel Centrino Bluetooth 4.0 Driver

Contents

Release 3.1.1311 includes driver and application software to support Intel Bluetooth® Adapters. After the computer restarts, the installation of the Intel Centrino Wireless Bluetooth 4.0 + High Speed Adapter Update is complete. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Includes driver and application software to support Intel® Bluetooth adapters. navigate here

Download and Installation Instructions Download the INDBLT-00265296-0042.EXE file to a temporary or download directory (please note this directory for reference). Community Premium Support Chat with an expert 1-888-476-6972 Was this information helpful? Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Dit kan enkele minuten duren.

Intel Centrino Wireless Bluetooth 3.0 Driver Windows 10

Follow the on-screen installation instructions. The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions. or itssuccessor. U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software.

  1. The Taskbar should be clear of applications before proceeding.
  2. Find your Intel Wireless Adapter and driver version numbers.
  3. Probeert u het later nog eens.
  4. At the "Finished" screen, click "Finish".
  5. YES NO Characters remaining: 500 Send We appreciate all feedback, but cannot reply or give product support.
  6. Remember me Forgot your Intel username or password?
  7. De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen
  8. De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor
  9. SITE LICENSE.

You may only distribute the Software to your customers pursuant to a written license agreement. Contractor or Manufacturer is Intel2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. Need more help? Intel Bluetooth Driver Windows 10 The file icon appears on your desktop.Install1.Double-click the new icon on the desktop2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to "C:\DELL\DRIVERS\Rxxxxx".(Where 'Rxxxx' is the name of the

This utility installs the originally shipped version of the Intel Centrino Wireless Bluetooth 4.0 + High Speed Adapter drivers. Intel Centrino Wireless Bluetooth 3.0 High Speed Adapter Site Help Site Map Go to Mobile Site Where To BuySee Retail Partners Sony Rewards Join Now Learn More Manage Account News & Info Press Releases About Sony Product Support Product This download is valid for the product(s) listed below. The Taskbar should be clear of applications before proceeding.

searchclear input Support Skip Product Categories Product Categories Computers Computers VAIO Laptops & Desktops Tablets Monitors dash™ Computer Accessories Digital Paper More Products Cameras, Photo & Video Cameras, Photos & Video Intel Centrino Advanced-n 6235 Driver Windows 10 64 Bit Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. To ensure that no other program interferes with the installation, save all work and close all other programs. searchclear input Support Skip Product Categories Product Categories Computers Computers VAIO Laptops & Desktops Tablets Monitors dash™ Computer Accessories Digital Paper More Products Cameras, Photo & Video Cameras, Photos & Video

Intel Centrino Wireless Bluetooth 3.0 High Speed Adapter

Drivers Windows® 10, 32-bit*Windows® 10, 64-bit* 19.11.1637Latest10/20/2016 10/20/2016 Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology for Windows 7* 64-bit (JP) Drivers This download installs Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® technology version 17.1.1411.1504 Driver version may differ depending on the wireless adapter and Windows* OS installed. Intel Centrino Wireless Bluetooth 3.0 Driver Windows 10 You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 4. Intel Centrino Advanced-n 6235 Driver U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren.

Search Support Support Home Drivers & Software Search downloads Downloads for Intel® Centrino® Advanced-N 6235, Dual Band Any Download Type (24) Any Download Type 24 Drivers 9 Software Applications 15 Any check over here In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Ask the support community Experts in the field, ready to help Need more help? Download our apps. Intel Centrino Advanced-n 6235 Driver Windows 10

U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR Software Applications Windows 8.1, 32-bit*Windows 8.1, 64-bit* 19.70.0Latest7/11/2017 7/11/2017 Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for Windows® 10* Software Applications Installs Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 19.70.0 including driver for Windows® 10*. his comment is here Intel Centrino Advanced-N 6235 Bluetooth v4.0 + HS Driver This package provides the driver for Intel Centrino Advanced-N 6235 Bluetooth v4.0 + HS Driver and is supported on Inspiron 5420/5720/5323/7720, Vostro

The browser version you are using is not recommended for this site.Please consider upgrading to the latest version of your browser by clicking one of the following links. Intel Wireless Bluetooth 4.0 Adapter Driver Windows 7 Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT,

Yes No Support by Type Drivers & Software Manuals, Specs & Warranty How To & Troubleshooting Remote Control Codes Customer Service Register Your Product Repair Parts & Accessories Contact Support Get

Drivers Windows 8.1, 64-bit* 17.1.1411.01Latest2/3/2015 2/3/2015 Intel® PROSet/Wireless Software for Bluetooth® Technology for Windows 8* Software Applications Recommended for end users. Intel may terminate this Agreement at any timeif you violate its terms. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. Intel Centrino Advanced-n 6235 Problems Windows 10 Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software.

This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Contact support Give Feedback Did you find this information useful? Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u weblink Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar.

U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. Sign in here. Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken.