Home > Intel Centrino > Intel Centrino Advanced-n 6235 Bluetooth Driver

Intel Centrino Advanced-n 6235 Bluetooth Driver

Contents

Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads. Regulatory Documents for Intel® Wireless Products Frequently Asked Questions about Intel® Wireless Adapters Bluetooth® Technology Features and Support by Version for Intel® PROSet/Wireless Software Access User Guide for Intel® PROSet/Wireless Software Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. navigate here

Search Support Support Home Drivers & Software Search downloads Downloads for Intel® Centrino® Advanced-N 6235, Dual Band Any Download Type (24) Any Download Type 24 Drivers 9 Software Applications 15 Any Do you work for Intel? TechNote: Data Reordering Issue Causing Sporadic Wireless Disconnects Quick Checks to Improve or Fix Wireless Connection Issues Troubleshooting Tips for Intel® Wireless Technology Clean Installation of Wireless Drivers Troubleshoot Issue with Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten.

Intel Centrino Advanced-n 6235 Problems

Setting Wireless Adapter Power Management Upgrade from Windows 7* to Windows 8* or 8.1* Updated Installation Process for Intel® PROSet/Wireless Software Software Installation Basics for Intel® Wireless Adapters Connect to Your U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen.

  1. It is provided for general information only and should not be relied upon as complete or accurate.
  2. Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is.
  3. Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Functie wordt niet ondersteund door de browser FireFox biedt geen ondersteuning

Dit kan uw computer beschadigen. Supported Operating Systems for Intel® Wireless Products Identify My Product Identify My Product Sorry, there are no results matching your filter criteria. Reply 0 Kudos 0 Kudos Paul_Tikkanen Provost Posts: 86,114 Member Since: ‎07-13-2010 Message 4 of 4 (8,189 Views) Report Inappropriate Content Re: Intel Centrino Advanced-N 6235 WLAN card Drivers Needed Options Intel 6235 Vs 7260 Includes driver and application software to support Intel® Bluetooth adapters.

Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. If the Download Complete window appears, click Close. Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT

U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. Intel Centrino Advanced-n 6235 Bluetooth Not Working After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.6. U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Volg de instructies om de installatie te voltooien.

Intel Centrino Advanced-n 6235 Driver Windows 10 64 Bit

Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. Intel Centrino Advanced-n 6235 Problems Additional batteries are affected. Intel Centrino Advanced-n 6235 Specs Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio.

Software Applications Windows® 10, 32-bit*Windows® 10, 64-bit* 19.70.0Latest7/11/2017 7/11/2017 Intel® Wireless Bluetooth® Software for Windows® 10 (JP) Drivers Recommended for end-customers. check over here U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. Identify Your Intel® Wireless Adapter and Driver Version Number Determine If My Computer Is Running Windows* 32-bit or 64-bit OS Install & Setup Install & Setup Sorry, there are no results MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Intel Centrino Advanced-n 6235 Problems Windows 10

met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald. Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u For best results, please make sure your browser is accepting cookies. his comment is here MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN.

Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/drivers/downloadlistdetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door Intel Centrino Advanced-n 6235 Review Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. Software Applications Windows 8.1, 32-bit*Windows 8.1, 64-bit* 19.70.0Latest7/11/2017 7/11/2017 Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for Windows® 10* Software Applications Installs Intel® PROSet/Wireless WiFi Software 19.70.0 including driver for Windows® 10*.

YES NO Characters remaining: 500 Send We appreciate all feedback, but cannot reply or give product support.

De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Intel Centrino Advanced-n 6235 Driver Hp Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd.

Dit kan enkele minuten duren. I purchased one on ebay. Browse to the location where you downloaded the file and double-click the new file.2. http://kjvhost.com/intel-centrino/intel-centrino-advanced-n-6235-drivers.php Setting Wireless Adapter Power Management Upgrade from Windows 7* to Windows 8* or 8.1* Updated Installation Process for Intel® PROSet/Wireless Software Software Installation Basics for Intel® Wireless Adapters Connect to Your