Home > Intel 965 > Intel Gm965 Driver Xp

Intel Gm965 Driver Xp

Contents

Software Applications Windows 7, 32-bit*Windows 7, 64-bit*Windows Vista 32*6 more 9.2.0.1030Latest4/21/2011 4/21/2011 Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows 7* (exe) Drivers This download installs Intel® Graphics Media Accelerator Driver version No Audio Through My HDMI Cable May Need Additional Reboot When Installing Intel® Extreme Graphics Driver Verify Resolution, Colors, and Refresh Rate for Graphics Drivers Frequently Asked Questions for Intel® Graphics Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Intel Graphics Accelerator Driver V6.14.10.5082 for Windows XP (WHQL).Intel Grap Intel Graphics Accelerator Driver V6.14.10.5157 for Windows XP/XP MCE--(WHQL).In Intel Graphics Accelerator Driver V6.14.10.5182 for Windows XP 32/64bit Intel Graphics Accelerator http://kjvhost.com/intel-965/intel-gm965-hp-drivers.php

Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Compatibility Compatibility Sorry, there are no results matching your filter criteria. https://downloadcenter.intel.com/product/81508/Graphics-Drivers-for-Mobile-Intel-965-Express-Chipset-Family

Mobile Intel 965 Express Chipset Family Driver

Intel Graphics Accelerator Driver V6.14.10.5039 for Windows XP/XP 64bit (WHQL) Intel Graphics Accelerator Driver V6.14.10.5060 for Windows XP/XP 64bit(WHQL). Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Install 1.Double-click the new icon on the desktop labeled Intel_GM965-Express-Chipset-_A05_R173064.exe. 2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to C:\DELL\DRIVERS\R173064.

Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer. If you require a response, contact support. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. Mobile Intel 965 Express Chipset Driver Download Windows 7 Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt

U verklaart de software en bijbehorende materialen, en alle kopieën daarvan, bij beëindiging van de licentie te vernietigen. Mobile Intel 965 Express Chipset Family Windows 10 Thank you Company Information Our Commitment Communities Investor Relations Contact Us Newsroom Jobs © Intel Corporation Terms of Use *Trademarks Privacy Cookies Supply Chain Transparency Site Map Products Learn & Develop In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Do you work for Intel?

De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van Mobile Intel 965 Express Chipset Family Games Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw.

Mobile Intel 965 Express Chipset Family Windows 10

Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. http://support.lenovo.com/downloads/ds001253 YES NO Characters remaining: 500 Send We appreciate all feedback, but cannot reply or give product support. Mobile Intel 965 Express Chipset Family Driver How to Use Intel® Graphics Profiles Intel® Embedded Graphics Drivers Support Where to Get Support for Ultrabook™ Devices Dynamic Video Memory Technology (DVMT) White Paper Intel® Media SDK 2.0 Features in Intel 965 Express Chipset Windows 10 Chinese Audition* Game Error Choppy DVD Playback While in Intel® Dual Display Clone Mode Flickering Black Bars After Upgrading Graphics Driver Can't Open Graphics Properties Window After Unplugging HDMI Cable Age

YES NO 500 characters remaining Send Thank you ©Intel CorporationTerms of Use*TrademarksCookiesPrivacy Products Learn & Develop Support USA (English) Sign In Recent Searches Sign In to access restricted content. this page Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. Door de Softwarepakketten te openen of de verzegeling te verbreken, de Software te installeren, te downloaden, te activeren, de voorwaarden te accepteren met een klik of door de Software te gebruiken, Mobile Intel 965 Express Chipset Family Specs

U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. What if my game isn't listed in the table?Intel's goal is to deliver the most optimal gaming experience on Intel-based platforms. get redirected here Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst.

Intel Graphics Accelerator Driver V6.14.10.5009 for Windows XP/XP 64bit(WHQL). Intel Q965/q963 Express Chipset Family Driver Windows 7 64 Bit Dell Update package for Windows 7 32-bit release 2.0 supporting Intel(R) WiMAX L Dell Update package for Windows 7 32-bit release 2.3.3 supporting Intel(R) WiMAX Dell Update package for Windows 7 Game Playability on Windows XP* for Intel® GM965 Express Chipset Game Playability on Windows Vista* for Mobile Intel® GM45 Express Chipset Star Wars: Knights Of The Old Republic* Graphics Playability Game

Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen.

De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Intel 965 Motherboard U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten.

Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). High Definition Audio AAM6000UG/D(AAM6000UG-ALC) driver (for Belgacom's clients in Belgium only) Abit ULI Chipset Drivers AC-Link 3D Game Audio AC97 Data Fax SoftModem with SmartCP AC97 Soft Data Fax Modem with useful reference FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https).

Remember me Forgot your Intel username or password? Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software.