Home > Intel 915 > Intel 915gl Drivers Download

Intel 915gl Drivers Download

Contents

You may only distribute the Software to your customers pursuant to a written license agreement. Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. Contact support Feedback Did you find this information useful? You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. http://kjvhost.com/intel-915/intel-915gl-drivers-xp.php

Drivers Windows XP Home Edition*Windows XP Media Center Edition*Windows XP Professional x64 Edition*2 more 11.2Latest12/6/2006 12/6/2006 Intel® Graphics Media Accelerator Driver for 910 & 915 Chipset-Based Intel® Desktop Boards Drivers This Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 2. Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions.

Intel 915g Vga Driver For Windows 7

Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren.

  • Please submit your review for Intel VGA 910 915 6.14.10.4707.zip 1.
  • Pros: (10 characters minimum)Count: 0 of 1,000 characters 4.
  • Ask the support community Experts in the field, ready to help Need more help?
  • U mag de Software niet verhuren of leasen, of de bijgeleverde schriftelijke documentatie van de Software kopiëren.
  • Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS.
  • U stemt specifiek in met het feit dat de Software niet gebruikt mag worden voor activiteiten met betrekking tot massavernietigingswapens, waaronder, maar niet beperkt tot activiteiten gerelateerd aan het ontwerp, de
  • U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software.
  • Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers.

If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Intel 915g Driver Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken.

Summary: (10 characters minimum)0 of 1000 characters Submit The posting of advertisements, profanity, or personal attacks is prohibited.Click here to review our site terms of use. Intel 915g/915gv/910gl Driver Windows 7 32bit Contact support Feedback Did you find this information useful? In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR

U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen 915 Motherboard Lan Driver For Windows Xp Drivers Red Hat Enterprise Linux Desktop 4* 1.3Latest10/20/2005 10/20/2005 Audio Driver for Red Hat* 4 for Desktop Boards Drivers Linux* (Red Hat* 4) audio driver for Intel® Desktop Boards. The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions. Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd.

Intel 915g/915gv/910gl Driver Windows 7 32bit

You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 5. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel 915g Vga Driver For Windows 7 This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Intel 915gv Graphics Driver For Windows 7 TERMINATION OF THIS AGREEMENT.

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. this contact form Drivers Windows XP Home Edition*Windows XP Media Center Edition*Windows XP Professional*Windows 2000* 14.25.50.4764Latest1/17/2007 1/17/2007 Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows* XP64 (exe) Drivers Installs 64 bit graphic drivers version 14.25 Thank You for Submitting Your Review, ! Drivers Novell Linux Desktop 9 SP2* 1.3Latest10/20/2005 10/20/2005 Audio Driver for Red Flag* 4 SP1 for Desktop Boards Drivers Linux* (Red Flag* 4 Service Pack 1) audio driver for Intel® Desktop Intel 915 Audio Driver For Windows 7

Cons: (10 characters minimum)Count: 0 of 1,000 characters 5. YES NO 500 characters remaining Send Thank you ©Intel CorporationTerms of Use*TrademarksCookiesPrivacy Search Support Support Home Drivers & Software Search downloads Downloads for Intel® 915GV Graphics and Memory Controller Any Download Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. have a peek here U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen.

Contact support Feedback Did you find this information useful? Intel(r)915g/915gv/910gl Graphics Chip Driver For Windows 8 You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 4. The Save In: window appears. 3.From the Save In: field, click the down arrow then click to select Desktop and click Save.

De update bevat verbeteringen van functies of wijzigingen waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules (firmware, BIOS, drivers en software) houdt.

Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 1. I915p I915g Drivers Download Windows 7 Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. All Rights Reserved Windows iOS Android Mac Enter to Search Popular Apps Popular Android Apps TubeMate YouTube Downloader VidMate Google Play SHAREit - Transfer & Share WhatsApp Messenger SnapTube UC Browser Check This Out You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user. 5.

YES NO 500 characters remaining Send Thank you ©Intel CorporationTerms of Use*TrademarksCookiesPrivacy Search Support Support Home Drivers & Software Intel® Graphics Media Accelerator Driver for 910 & 915 Chipset-Based Intel® Desktop Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel. Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions.

Drivers Windows XP Professional x64 Edition* 14.25.64.4704Latest10/9/2006 10/9/2006 Intel® Graphics Driver - Linux* [IntelGraphics_060704.tar.gz] Drivers Intel® Graphics driver for Linux* (includes AGP GART and DRM kernel modules) Drivers Linux* 20041217Latest12/17/2004 12/17/2004 Graphics Drivers for Mobile Intel® 915GM/GMS, 910GML Express Chipset Family Graphics Drivers for Intel® 82915G/82910GL Express Chipset Family Intel Software License Agreement X The terms of the software license agreement included Description Type OS Version Date Chipset: INF Update Utility for 848, 865, 875, 910, 915, 925 Chipset-Based Intel Desktop Boards Drivers This download installs version 8.3.1.1009 of the INF upate utility Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software.

U mag geen sublicenties verlenen van de Software. INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. De audit is beperkt tot het nagaan van uw naleving van de bepalingen van deze overeenkomst. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products.

Software Applications Windows 7, 32-bit*Windows 7, 64-bit*Windows Vista 32*6 more 9.2.0.1030Latest4/21/2011 4/21/2011 Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows* XP (zip) Drivers Installs graphic drivers version 14.25.50 for the integrated graphics Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer.

If the directory doesn't exist, you'll be prompted to create one.