Home > Intel 865 > Intel 865g Best Driver

Intel 865g Best Driver

Contents

U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. my PC is dell desktop optiplex gx270 with graphics card "intel driver 82865G graphics controller" can anyone help me finding a driver for this vga card???? My System Specs System Manufacturer/Model Number HP OS Windows 7 Enterprise x64 CPU AMD Athlon II X4 @ 2.6ghz Memory 8GB Graphics Card Galaxy 250 GTS 512MB Super-Clocked Screen Resolution 1600x900 Voorbereiden op downloaden... Source

Sign In Field input is required Field input is required By signing in, you agree to our Terms of Service. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Summary: (10 characters minimum)0 of 1000 characters Submit The posting of advertisements, profanity, or personal attacks is prohibited.Click here to review our site terms of use. it's read as standard vga driver and bad resolution i searched for the driver and downloaded several versions and all say "this operating sysytem is not supported" !! https://downloadcenter.intel.com/product/81528/Graphics-Drivers-for-Intel-82865G-Graphics-and-Memory-Controller-Hub-GMCH-

Intel 865g Vga Driver For Windows 7 32 Bit Free Download

To find that out, right click My Computer - > Properties My System Specs OS Windows 7 x64 CPU AMD 2.7ghz OC'd 3.0 Dual Core Motherboard XBLUE N78V-LF Memory 2GB Graphics Download What's New Quick Specs Related Drivers 2 Download Download options: Direct Download External Mirror Manufacturer: Intel Date: September 28, 2005 Graphics Cards Filename: win2k_xp1417.exe File Size: 5.2 MB OS Support: Your best bet is to use a graphics card with PCI connection. Once reported, our staff will be notified and the comment will be reviewed.

Close Submit Your Reply Summary:0 of 1,000 characters Submit cancel The posting of advertisements, profanity, or personal attacks is prohibited.Click here to review our site terms of use. U dient de Software alleen op Dell computers of apparaten te gebruiken, met uitzondering van applicatiesoftware voor mobiele apparaten die speciaal door Dell ontworpen is voor gebruik op niet-Dell hardware. "Gebruiken" Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Intel R 865g Graphics Chip Accelerated Learn How to Post and More  Community News  Best of the Community Blog  Notebooks Notebook Operating System and Recovery  Notebook Boot and Lockup  Notebook Wireless and Networking  Notebook Audio  Notebook Video,

New home with gaps in stairs Can You Use Teleportation to Stand Up? Intel 82865g Graphics Controller Specs Thank you Company Information Our Commitment Communities Investor Relations Contact Us Newsroom Jobs © Intel Corporation Terms of Use *Trademarks Privacy Cookies Supply Chain Transparency Site Map Articles & News U stemt ermee in om deze wetten na te leven. http://www.tomshardware.com/forum/2269-63-windows-intel-driver-download Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u

gamepro127 View Public Profile Find More Posts by gamepro127 03 Sep 2009 #4 k7rata121 windows 7 5 posts Code: This where I went to get Intel Graphic card Intel 865g Chipset Driver Windows 7 Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw How Do I Fix This? Hardware & Devices Our Sites Site Links About Us Find Us Vista Forums Eight Forums Ten Forums Network Status Contact Us Legal Privacy and cookies Windows 7 Forums is an independent

  • Could you perhaps give me some detailed instructions on how to install this driver for me and my wife?Because I think that your solution might be the way forward?Very respectfully,peter 0
  • Safari Chrome IE Firefox Support Navigation Support Support Support Home Graphics Drivers Legacy Graphics Graphics Drivers for Intel® 82865G Graphics and Memory Controller Hub (GMCH) Support information for Graphics Drivers for
  • All rights reserved.
  • I have a problem playing some video files properly with a PC that is equiped with the 865G, specially the MP4's with e.g. 720p content.
  • U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve
  • Drivers Intel 82852/82855 GM/GME Graphics Controller Driver IssuesI'm having trouble installing the drivers for a Intel 82852/82855 GM/GME Graphics Controller in Windows 7 on a Gateway/Motion Computing M1300 tablet.
  • Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers.

Intel 82865g Graphics Controller Specs

Browse other questions tagged windows-7 drivers graphics-card dell-inspiron or ask your own question. page How Do I Select a Resolution Larger than 800x600 or 1024x768? Intel 865g Vga Driver For Windows 7 32 Bit Free Download How Do I Fix This? Intel(r) 82865g Graphics Controller (microsoft Corporation - Xddm) Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken.

MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, this contact form May Need Additional Reboot When Installing Intel® Extreme Graphics Driver Verify Resolution, Colors, and Refresh Rate for Graphics Drivers Frequently Asked Questions for Intel® Graphics and Televisions Uninstalling the Intel® Graphics Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen Intel Extreme Graphics 2 Driver Windows 7

U mag geen sublicenties verlenen van de Software. De voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen u geen recht op onderhoud of support voor de Software. Please submit your review for Intel(R) 82865G Graphics Controller 1. have a peek here Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw.

Drivers Windows NT 4.0* 13.6.1Latest12/31/2003 12/31/2003 Graphics Driver [WINNT41361.ZIP] Drivers Installs drivers for the integrated graphics controller of Intel® chipsets. Intel 865 Motherboard Drivers For Windows Xp Anyway it good to here that there was a way in solving problems. It's still quite decent, 3GHz P4, 2GB RAM.

Contact support Feedback Did you find this information useful?

Get tech support here Release Notes Related Drivers 2 To read the comlpete release notes please go to: http://downloadmirror.intel.com/df-support/9498/ENG/relnotes.htm OS Support: Windows 2000 Windows XP Home Edition Windows XP Media Center Identify Your Intel® Graphics Driver Version Identify Your Intel® Graphics Controller Name Decoder for Intel® Graphics Technologies How to Identify the Graphics Hardware Stepping Install & Setup Install & Setup Sorry, Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. Intel 865g Graphics Driver it's read as standard vga driver and bad resolution i searched for the driver and downloaded several versions and all say "this operating sysytem is not supported" !!

DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Search Support Support Home Drivers & Software Search downloads Downloads for Graphics Drivers for Intel® 82865G Graphics and Memory Controller Hub (GMCH) Any Download Type (21) Any Download Type 21 Drivers That is not a bad idea at all... Check This Out Error Message: Computer Manufacturer Graphics Driver Detected The Following Application Requires Microsoft .NET Error Identify My Product Identify My Product Sorry, there are no results matching your filter criteria.

Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u. Write down this path so the executable (I.e. Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/drivers/downloadlistdetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door