Home > Hd Graphics > Intel Hd Graphics 2000 Xp Driver

Intel Hd Graphics 2000 Xp Driver

Contents

U stemt ermee in om deze wetten na te leven. Drivers Windows 8.1, 32-bit*Windows 8, 32-bit*Windows 7, 32-bit* 15.28.24.4229Latest6/5/2015 6/5/2015 Intel® HD Graphics Driver for Windows* 7/8-64-bit Drivers Downloads and installs the Intel® HD Graphics Driver versions 15.28.24.4229 and 15.28.24.64.4229 for How to Use Intel® Graphics Profiles Frequently Asked Questions about Intel® Graphics Drivers Support for Miracast* Frequently Asked Questions About Graphics Memory for Windows 7*, Vista*, XP*, and 2000* Intel® Embedded Dit kan uw computer beschadigen. useful reference

Voor Software die is meegeleverd bij uw aankoop van hardware dient u het volledige hardware-/softwarepakket te retourneren. If your download did not start, please click here to initiate again. We recommend you work with your computer manufacturer before installing our driver so you don’t lose features or customizations.See list of manufacturers’ Support websites.Getting supportThe Graphics Support Community Forum is a You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. https://downloadcenter.intel.com/product/81502/Intel-HD-Graphics-2000

Intel Hd Graphics 2000 Specs

Klik op Bestand downloaden om het bestand te downloaden.2. U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. How Do I Select a Resolution Larger than 800x600 or 1024x768?

Dit is geen verkoopovereenkomst voor software of enige ander intellectueel eigendom. Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie uit te voeren. I accept the terms in the license agreement I do not accept the terms in the license agreement Your file download has started. Intel Hd Graphics Driver For Windows 7 64 Bit How to Use Intel® Graphics Profiles Frequently Asked Questions about Intel® Graphics Drivers Support for Miracast* Frequently Asked Questions About Graphics Memory for Windows 7*, Vista*, XP*, and 2000* Intel® Embedded

You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 4. Intel Hd Graphics Family Driver U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. This driver package contains version 15.28.23.4101 (9.17.10.4101) for Windows 7/8/8.1. http://www.intel.com/content/www/us/en/support/graphics-drivers.html Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus.

Dell Update Packages in Microsoft Windows 64-bits indeling kunnen alleen worden uitgevoerd in Microsoft Windows 64-bits besturingssystemen. Intel Graphics Driver For Windows 7 64 Bit It can find the out-of-date, corrupted, and broken drivers easily, fix drivers that have problems quickly, download & update Windows drivers for you Free Download Latest Articles 4 Ways to Fix Klik op de knop Start en vervolgens op Uitvoeren.7. Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen.

Intel Hd Graphics Family Driver

YES NO Characters remaining: 500 Send We appreciate all feedback, but cannot reply or give product support. http://www.techspot.com/drivers/driver/file/information/17729/ U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Intel Hd Graphics 2000 Specs Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. Intel Hd Graphics Driver For Windows 10 Contact support Give Feedback Did you find this information useful?

Dubbelklik op het nieuwe pictogram op het bureaublad 2. see here Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de DirecTV2PC* Issues with Intel® Graphics Joint Operations: Typhoon Rising* Game Will Not Run Lord of the Rings*: The Return of the King Game Will Not Run Game Troubleshooting for Intel® Graphics Intel Hd Graphics Driver For Windows 7 32 Bit

In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. Drivers Windows XP 32-bit Edition* 14.51.11.5437Latest2/13/2013 2/13/2013 Intel® HD Graphics Driver for Windows XP* 64 (exe) Drivers Installs the Intel® HD Graphics Driver 64-bit version 14.51.11.64.5437 (6.14.10.5437). this page Volg de aanwijzingen op het scherm om de installatie uit te voeren.

Thank you Company Information Our Commitment Communities Investor Relations Contact Us Newsroom Jobs © Intel Corporation Terms of Use *Trademarks Privacy Cookies Supply Chain Transparency Site Map Products Learn & Develop Intel Graphics Driver Windows 7 Run Intel Driver Update Utilityto automaticallydetect driver or software updates.About Intel driversThe driver or software for your Intel component might have been changed or replaced by the computer manufacturer. U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten.

All rights reserved.

Klik op Sluiten als het venster Downloaden voltooid wordt weergegeven. Compatibility Compatibility Sorry, there are no results matching your filter criteria. Follow the steps below:Step 1. Intel(r) Hd Graphics Family Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren.

The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions.NO OTHER RIGHTS. U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. You may copy the Software onto a single computer for your personal, noncommercial use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions: 1. Get More Info Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing.

Intel HD 2000/2500/3000/4000 Graphics Driver (except Latitude XT3 tablet) Dit pakket bevat de Intel HD 2000/2500/3000/4000 Grahics Driver (met uitzondering van de Latitude XT3 tablet) en wordt ondersteund op de modellen Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. Customer Support Options for Discontinued Intel® HD Graphics 3000/2000 Customer Support Options for Discontinued Intel® Pentium® Processor P4000/U3000 Series with Intel® HD Graphics Customer Support Options for Discontinued Intel® Graphics Products Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd.

Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. Safari Chrome IE Firefox Support Navigation Support Support Support Home Graphics Drivers Graphics for 2nd Generation Intel® Processors Intel® HD Graphics 2000 Support information for Intel® HD Graphics 2000 related to DirecTV2PC* Issues with Intel® Graphics Joint Operations: Typhoon Rising* Game Will Not Run Lord of the Rings*: The Return of the King Game Will Not Run Game Troubleshooting for Intel® Graphics All Rights Reserved.

Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt APPLICABLE LAWS. Bij het selecteren van een stuurprogramma-update dient u het stuurprogramma te kiezen dat bij uw besturingssysteem past.