Home > Graphics Driver > Intel Gma Hd 2000 Driver

Intel Gma Hd 2000 Driver

Contents

Drivers Windows XP 32-bit Edition* 14.51.11.5437Latest2/13/2013 2/13/2013 Intel® HD Graphics Driver for Windows XP* 64 (exe) Drivers Installs the Intel® HD Graphics Driver 64-bit version 14.51.11.64.5437 (6.14.10.5437). Versie Versie 8.15.10.2353, A08 Categorie Video Releasedatum 08 jun 2011 Laatst bijgewerkt op 21 mrt 2014 Belang Aanbevolen Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Update Package for Microsoft® Windows® Bestandsnaam:VIDEO_DRVR_WIN_R301733.EXE Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 82 MB Format-omschrijvingDell Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. my review here

Het recht op een volledige restitutie is niet van toepassing op Updates en upgrades die onder de voorwaarden van deze Overeenkomst vallen. Deze garantie is alleen op u van toepassing en is niet overdraagbaar. Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve read this article

Intel Hd Graphics 2000 Specs

Volg de instructies om de installatie te voltooien. Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van

U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. Intel(r) Hd Graphics Driver FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https).

Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. Intel Hd Graphics Driver For Windows 7 32 Bit Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de MD5: 611CFE592A992F27E5C72B832D18BE8C SHA1: Niet beschikbaar SHA-256: Niet beschikbaar Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:INTEL_MULTI-DEVICE_A08_R301732.exe Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 63 MB Format-omschrijvingDit bestand bevat een gecomprimeerde (of gezipte) set van bestanden. Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software.

Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" Intel Graphics Driver Windows 7 Klik op Bestand downloaden om het bestand te downloaden.2. In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze

Intel Hd Graphics Driver For Windows 7 32 Bit

Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus. http://www.dell.com/support/home/us/en/4/Drivers/DriversDetails?driverId=33RW8 Klik op Sluiten als het venster Downloaden voltooid wordt weergegeven. Intel Hd Graphics 2000 Specs Support for Intel graphics hardware in Linux distributions is determined by individual operating system vendors. Intel Hd Graphics Driver For Windows 10 Wanneer het venster Bestand downloaden verschijnt, klikt u op Opslaan of Dit programma opslaan op schijf en vervolgens op OK.

Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads. Intel Hd Graphics Driver For Windows 7 64 Bit

Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. U stemt ermee in om deze wetten na te leven. http://kjvhost.com/graphics-driver/intel-hd-graphics-2000-driver-windows-8-64-bit.php Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers.

How to Disable or Enable the Intel Graphics Tray Icon No Audio Through My HDMI Cable May Need Additional Reboot When Installing Intel® Extreme Graphics Driver Verify Resolution, Colors, and Refresh Intel Graphics Driver For Windows 7 64 Bit Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. U kunt de bijbehorende broncodebestanden voor de Software vinden op http://opensource.dell.com, of op soortgelijke locaties die door Dell worden aangegeven.EXPORTU wordt op de hoogte gebracht van het feit dat de Software

OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. Intel Graphics Driver For Windows 7 Ultimate 64 Bit Free Download Belangrijke informatie Bijgewerkte driver voor Notebook en Desktop Intel Graphics Media Adapter HD-serie met uitzondering van Latitude XT3 Tablet (Latitude XT3 heeft zijn eigen unieke driver).

De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Als u niet met deze voorwaarden instemt, mag u de Software niet installeren, downloaden, activeren of op enige andere wijze gebruiken. U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd.

Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de Distributions may pick up components as they choose.

Write down this path so the executable (I.e.Setup.exe) file can be found later.3. Typ 'C:\DELL\DRIVERS\7JC6K' (waarbij '7JC6K' de naam is van het bestand) in het tekstvak Openen en klik daarna op OK.8. U mag de optische schijven of storagemedia niet op een andere computer, apparaat of in een ander netwerk gebruiken, uitlenen, verhuren, in lease geven of overdragen aan een andere gebruiker, behalve Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en

Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen. Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN Click Download Now to download the file.2.

De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Lees de release-informatie in het dialoogvenster.3. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. Mogelijk hebt u sommige van deze toepassingen geselecteerd bij de aankoop van uw computer.

Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. Wanneer het venster Bestand downloaden wordt weergegeven, klikt u op Opslaan om het bestand op uw harde schijf op te slaan.Installatie1. Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads.