Home > Graphics Driver > Intel Cantiga Graphics Driver

Intel Cantiga Graphics Driver

Contents

Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. Voor meer informatie over het privacybeleid van Dell of de manier waarop Dell omgaat met uw persoonlijke gegevens, leest u de privacyverklaring van Dell op www.dell.com/privacy. MOGELIJK HEBT U OOK ANDERE RECHTEN, DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is. navigate here

The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions. Write down this path so the executable (I.e.Setup.exe) file can be found later.3. Probeer het opnieuw. Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt

Intel Hd Graphics Driver For Windows 10

Drivers Windows XP 64-bit Edition* 14.42.15.64.5420Latest8/30/2012 8/30/2012 Show more No more matches Product Support Support product highlights, featured content, and more. Voor de beste ervaring raden we aan Internet Explorer of Chrome te gebruiken. Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. Need more help?

  • The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions.
  • At a minimum such license shall safeguard Intel's ownership rights to the Software. 5.
  • You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.

All Rights Reserved. The file icon appears on your desktop.Install1. Visit gameplay.intel.com for recommended game settings for many of your favorite PC games. Intel Hd Graphics 4000 Driver Windows 7 64 Bit If your download did not start, please click here to initiate again.

TechSpot is a registered trademark. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. Based on the Intel® product and operating system selection, the correct version of the driver (10.4 or 10.3.1) is provided.

Als een bepaling niet uitvoerbaar blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de uitvoerbaarheid van de overige bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst. Intel Graphics Driver Windows 7 If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety days after delivery by Release Notes Read Me(txt) Read Me(txt) Release Notes(pdf) This download is valid for the product(s) listed below. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety days after delivery by

Intel Graphics Driver For Windows 7 64 Bit

Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. People Count: Digital... Intel Hd Graphics Driver For Windows 10 After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.6. Intel Hd Graphics Driver For Windows 7 32 Bit Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is.

You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. check over here You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 4. Do you work for Intel? Intel Embedded Graphics Drivers have been validated on specific Linux* distributions and Microsoft Windows* operating systems. Intel Hd Graphics 4000 Windows 10 Driver

If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.LICENSES: Please Note: - If you are a network administrator, the "Site License" below shall apply to Intelligent Digital Signage Learn how intelligent digital advances and signage solutions enhance shopper experience. U stemt ermee in om deze wetten na te leven. his comment is here This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products.

The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions. Intel Graphics Driver Scanner Contractor or Manufacturer is Intel2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. Sign in here.

You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 4.

Except as otherwise expressly provided, Intelgrants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Please note that the user guide, release notes and license file will be extracted and placed in the IEGD_x_x\workspace\documentation directory once the driver release .exe package is downloaded and launched. The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions.NO OTHER RIGHTS. Intel Hd Graphics 3000 Driver Windows 10 64 Bit Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk.

Voor zover toegestaan door de lokale wetgeving is op deze Overeenkomst de wetgeving van de staat Texas van toepassing, zonder inachtneming van richtlijnen ten aanzien van strijdige wetgeving. However, computer original equipment manufacturers (OEMs) may have altered the features, incorporated customizations, or made other changes to the software or software packaging they provide. U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. weblink This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products.

or itssuccessor. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. Intel may terminate this Agreement at any timeif you violate its terms. or itssuccessor.

SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. SITE LICENSE. Except as otherwise expressly provided, Intelgrants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Presents tips and steps for signal integrity simulation on a DDR interface.

U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Als u een rechtspersoon vertegenwoordigt, verklaart u dat de persoon die instemt met deze voorwaarden de juiste bevoegdheden heeft om dit te doen en om de rechtspersoon hieraan te binden.Overeenkomstig de Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software.

Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions. I accept the terms in the license agreement I do not accept the terms in the license agreement Your file download has started. You may copy the Software onto a single computer for your personal, noncommercial use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions: 1.

Intel may terminate this Agreement at any timeif you violate its terms. For reference, WDDM 1.3 features are available on Microsoft’s Web site. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY.