Home > Graphics Driver > Intel Cantiga Driver

Intel Cantiga Driver

Contents

The file will download to your desktop.4. DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 4. Please contact your local Intel representative in order to obtain any other previous version not listed below. navigate here

Deze beperkte garantie is nietig als de schade aan de media is veroorzaakt door een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik, of door een reparatie of aanpassing die niet door Dell is uitgevoerd. Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk.

Intel Hd Graphics Driver For Windows 10

This is not to be used if the system has a third party graphics card. Ask the support community Experts in the field, ready to help Need more help? In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek

If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 2. Intel Hd Graphics Driver For Windows 10 32 Bit In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toegestaan.

Help en zelfstudies voor drivers Hulp en zelfstudies voor drivers x Waarschuwing: schakel uw computer niet uit en koppel de stroomtoevoer niet los tijdens het bijwerken van het BIOS. Intel Graphics Driver For Windows 7 64 Bit Need more help? Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt

Except as otherwise expressly provided, Intelgrants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. Intel Hd Graphics Driver For Windows 7 64 Bit This is not to be used if the system has a third party graphics card. Dell biedt geen garantie dat u bij dit soort activiteiten van tevoren bericht ontvangt of dat het gebruik van de Software op dat moment ononderbroken of zonder fouten zal verlopen.OPEN-SOURCE- EN The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions.NO OTHER RIGHTS.

  1. Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u
  2. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES.
  3. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

Intel Graphics Driver For Windows 7 64 Bit

You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Conversations are happening now > Intel® Embedded Design Center (Intel® EDC) support Access technical and sales assistance, register for an Intel® EDC account, or manage your account. Intel Hd Graphics Driver For Windows 10 Digital Security and... Intel Graphics Driver Windows 7 Lijsten kunnen alleen worden opgeslagen door u aan te melden bij uw bestaande account, of door een nieuwe aan te maken en te klikken op "Deze lijst opslaan." Meer informatie Deze

The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 4. Klik met de rechtermuisknop op het DSD-pictogram en selecteer “Gebruik beveiligde verbinding (https).” Vernieuw de browser om de procedure opnieuw te starten. The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions. Intel Hd Graphics Driver For Windows 7 32 Bit

Details driver Ga voor meer downloads naar​ Drivers en downloads. Run Intel Driver Update Utilityto automaticallydetect driver or software updates.About Intel driversThe driver or software for your Intel component might have been changed or replaced by the computer manufacturer. The browser version you are using is not recommended for this site.Please consider upgrading to the latest version of your browser by clicking one of the following links. his comment is here Contact us > source /content/www/us/en/embedded/embedded-design-center-support.html Read More ˄ ˅ Download Current and Archived Releases Intel® Embedded Graphics Drivers Archive Intel® Embedded Graphics Drivers v.10.3.1, 10.4 and 10.4.1 Version 10.3.1 is designed

Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt. Intel R Vlv Mobile Desktop Graphics Chipset Driver Windows 7 Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement.

DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT

If your download did not start, please click here to initiate again. Intelligent Traffic System... Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. Intel R Cantiga Graphics Chip A Windows 10 The file icon appears on your desktop.Install1.

Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 2. De update bevat verbeteringen van functies of wijzigingen waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules (firmware, BIOS, drivers en software) houdt. You may only distribute the Software to your customers pursuant to a written license agreement. You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 1.

No rights or licenses are granted by Intel to You, expressly or by implication, with respect to any proprietary information or patent, copyright, mask work, trademark, trade secret, or other intellectual APPLICABLE LAWS. Platform overview covers new Intel® Atom™ processor with Intel® NM10 Express Chipset... Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren.

EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken.