Home > Express Chipset > Intel Crestline Gm Gm965 Driver

Intel Crestline Gm Gm965 Driver

Contents

Dit kan uw computer beschadigen. Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. Install 1.Double-click the new icon on the desktop labeled Intel_GM965-Express-Chipset-_A05_R173064.exe. 2.The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to C:\DELL\DRIVERS\R173064. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software. weblink

U dient de auteursrecht- en andere eigendomsaanduidingen te kopiëren en op te nemen in alle kopieën van de Software. Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. U mag de Software niet reverse-engineeren, decompileren, disassembleren of aanpassen.

Mobile Intel(r) 965 Express Chipset Family Driver For Windows 7

De registratie van nieuwe apparaten op onze site kan 48 uur duren. Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" Please do not enter contact information. De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor

If you require a response, contact support. U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd. Als u op “Ja, ik ga akkoord” klikt, staat u toe dat Dell in het register op uw computer een vermelding opslaat waardoor dell.com in uw internetbrowser als vertrouwde website wordt Intel Q965/q963 Express Chipset Family Driver Windows 7 64 Bit U stemt ermee in om deze wetten na te leven.

Probeer het opnieuw. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety days after delivery by Is there a work around for this. Details Optioneel: Dell raadt aan de gedetailleerde informatie over de update door te nemen, om vast te stellen of deze van toepassing is op uw systeem.

Versie Versie 8.15.10.1867, A01 Categorie Video Releasedatum 10 mrt 2010 Laatst bijgewerkt op 21 jun 2013 Belang Aanbevolen Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:INTEL_GM965-EXPRESS-CHIPSET-_A01_R256482.exe Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 22 MB Format-omschrijvingDit bestand bevat een gecomprimeerde Mobile Intel 965 Express Chipset Driver Download Windows 7 Error Message: Computer Manufacturer Graphics Driver Detected The Following Application Requires Microsoft .NET Error Identify My Product Identify My Product Sorry, there are no results matching your filter criteria. On a clean install of Windows 10 Build 10130 on a Latitude D820 with Intel 945GM the device manager looks like this: Then afterinstallation of Intel Chipset Device Software and De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen

Mobile Intel 965 Express Chipset Family Windows 10

Intel Chipset Device Software: https://downloadcenter.intel.com/download/20775/Intel-Chipset-Device-Software-INF-Update-Utility- TheIntel Video (64 Bit): https://downloadcenter.intel.com/download/18228/Intel-Graphics-Media-Accelerator-Driver-for-Windows-7-64-exe- The Intel Video (32 Bit): https://downloadcenter.intel.com/download/18223/Intel-Graphics-Media-Accelerator-Driver-for-Windows-7-exe- The device manager looks like this: As you can see everything works fine. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. Mobile Intel(r) 965 Express Chipset Family Driver For Windows 7 This question has suggested answer(s) Posted by stainjohn on 6 Jun 2015 14:42 Windows 10 critical issue with Intel mobile 965 chip set. Intel 965 Express Chipset Windows 10 Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is.

Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. http://kjvhost.com/express-chipset/intel-crestline-pm-pm965-driver-download.php De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software. DELL, DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT EN HUN MEDEWERKERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE. Mobile Intel 965 Express Chipset Family Specs

Intel GM965 Express Chipset Family, v.8.15.10.1867, A01 This package provides Driver for Intel GM965 Express Chipset Family and is supported on Latitude ATG D630, D530, D630, XFR D630 running the following How Do I Select a Resolution Larger than 800x600 or 1024x768? U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. check over here Onze excuses, maar wij kunnen uw verzoek niet verwerken omdat deze service tijdelijk niet beschikbaar is.

Drivers Windows 7, 64-bit* 15.12.75.4.64.1930Latest10/2/2009 10/2/2009 Show more No more matches Product Support Support product highlights, featured content, and more. Mobile Intel 965 Express Chipset Family Games Please do not enter contact information. YES NO 500 characters remaining Send Thank you ©Intel CorporationTerms of Use*TrademarksCookiesPrivacy Products Learn & Develop Support USA (English) Sign In Recent Searches Sign In to access restricted content.

U mag één kopie van de Software maken met het oog op back-up en archiveringsdoeleinden.

DELL.COM > Community > Support Forums > Software & Operating Systems > Windows 10 > Windows 10, Intel Mobile 965 chipset? The Software may include portions offered on terms in addition to those set out here, as set out in a license accompanying those portions.NO OTHER RIGHTS. Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. Intel 965 Motherboard Product Specifications All the information you need at your fingertips.

Other Intel Products Access support for Basis, Recon Instruments, and others. Customer Support Options for Discontinued Intel® Pentium® Processor P4000/U3000 Series with Intel® HD Graphics Customer Support Options for Discontinued Intel® Graphics Products Compatibility Compatibility Sorry, there are no results matching your Als het bij uw Dell computer of apparaat meegeleverde pakket, optische schijven en andere storagemedia bevat, dient u alleen de media te gebruiken die geschikt zijn voor uw computer of apparaat. http://kjvhost.com/express-chipset/intel-crestline-gl960-gm965-driver-download.php Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software.

Enhancements -Updated to support Latitude D530. Contractor or Manufacturer is Intel2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.