Home > Driver Windows > Intel Graphics Media Accelerator 4500mhd Driver Vista

Intel Graphics Media Accelerator 4500mhd Driver Vista

Contents

FireFox biedt geen ondersteuning voor deze functie met een beveiligde verbinding (https). De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. BH*****Click the KUDOS thumb up on the left to say 'Thanks'**Make it easier for other people to find solutions by marking a Reply 'Accept as Solution' if it solves your problem. get redirected here

Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. Elke bepaling van deze overeenkomst is scheidbaar. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. Intel GMA 4500HD/4500MHD Driver Dit pakket bevat de Intel GMA 4500HD/4500MHD Driver en wordt ondersteund op OptiPlex en Latitude modellen met het volgende Windows-besturingssysteem: Windows 7 (64-bits). https://downloadcenter.intel.com/product/81503/Intel-HD-Graphics-for-Previous-Generation-Intel-Processors

Intel Gma 4500mhd Driver Windows 10

Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. Alle eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software zijn eigendom van en in het beheer van de fabrikant of de eigenaar van de Software. Ook mag u geen afgeleid werk maken van de Software.

Onder deze wetten is het niet toegestaan om de Software te verkopen, in lease te geven of over te dragen aan verboden landen (op dit moment Cuba, Iran, Noord-Korea, Soedan en I have a toshiba satellite l455-s5045 laptop with the intel gma 4500m graphics card. Het pictogram van het bestand wordt op uw bureaublad weergegeven.Installeren1. Intel Graphics Media Accelerator Driver Windows 10 Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Functie wordt niet ondersteund door de browser FireFox biedt geen ondersteuning

MD5: 2d847370459268bc2b6b44db22f9914f SHA1: 9251c02d9203a102057cd255898421f74187d98a SHA-256: 62cc2e62efc8c6480dcd85f81f405a196421e8c41c738bbaa2a2a32271efda36 Door te downloaden accepteert u de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell. (in het Engels) Alles weergeven | Alles verbergen Andere versies 8.15.10.2869,A15 15 jan Intel Gma 4500m Driver Windows 7 Probeert u het later nog eens. Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u http://www.intel.com/content/www/us/en/embedded/software/hd-gma/hd-graphics-drivers-and-graphics-media-accelerator-drivers-overview.html Klik op de knop Start en vervolgens op Uitvoeren.7.

Dit kan enkele minuten duren. Intel Graphics Media Accelerator Driver For Windows 7 32 Bit Drivers Windows 7, 32-bit*Windows Vista 32* 15.22.58.2993Latest2/19/2013 2/19/2013 Intel® Graphics Media Accelerator Driver for Windows 7*, Windows Vista, 64-Bit* (zip) Drivers This download installs version 15.22.58.64.2993 of the Intel® Graphics Media Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. Voorbereiden op downloaden...

Intel Gma 4500m Driver Windows 7

Please visit Download Center to look for available software".can please help me to find the new drive for windows 8 Reply 0 Kudos Reply 0 Kudos 0 Kudos banhien Provost Posts: over here Probeer het opnieuw. Intel Gma 4500mhd Driver Windows 10 Blader naar de locatie waar u het bestand hebt gedownload en dubbelklik op het nieuwe bestand.2. Intel Gma 4500m Driver Windows 7 64 Bit Klik op Sluiten als het venster Downloaden voltooid wordt weergegeven.

De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied. Get More Info Contact support Feedback Did you find this information useful? De vermelding van dell.com als vertrouwde website is vereist om de toepassing Dell System Detect te laten werken in bepaalde besturingssystemen.Wij detecteren automatisch uw systeemconfiguratie en servicetagDell zal de gegevens van Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. Intel Gma 4500mhd Driver Windows 8

MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Dit kan uw computer beschadigen. Intel has stated that the driver for legacy devices like yours will be available in May 2013. useful reference In een dergelijk geval kan Dell alle of een deel van de Software of uw toegang tot de Software onderbreken, intrekken of beëindigen, na ontvangst van een dagvaarding of op verzoek

Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen. Intel Graphics Media Accelerator Driver For Windows 7 64 Bit Wellicht moet u een applicatie-instelling updaten. De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor

Vervangende media vallen onder de resterende garantieperiode van de oorspronkelijke media of hebben een garantie van 30 dagen, afhankelijk van welke periode langer is.

Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. Intel gma 4500m GPU Intel GMA 4500M - CS:S ? Intel Core 2 Duo Graphics Driver For Windows 7 32 Bit Drivers Windows XP 64-bit Edition* 14.42.15.64.5420Latest8/30/2012 8/30/2012 Show more No more matches Product Support Support product highlights, featured content, and more.

Als het venster Zelfuitpakkend bestand na het uitpakken van het bestand nog open is, sluit u dit.6. Klik in het veld Opslaan in: op de pijl omlaag, selecteer Bureaublad en klik op Opslaan. Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst. this page Read more Register · Log In HP Support Forum Home > Notebooks > Video/Touch > Intel Graphics Media Accelerator 4500MHD Driver for windows ...

Iedere overdracht moet zowel de recentste update als alle voorgaande versies bevatten. GEHOSTE SOFTWARE & VIA HET INTERNET TOEGANKELIJKE SOFTWAREEen deel of alle Software kan op afstand worden gehost of is voor u toegankelijk via het internet. Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Voor hulp bij het gebruik van de informatie op deze pagina, gaat u naar Hulp en zelfstudies voor drivers.

Wanneer het venster met Bestand downloaden wordt weergegeven, klikt u op Dit programma opslaan op schijf (Windows XP gebruikers klikken op Opslaan). Bestand downloaden Toevoegen aan [{0}] Verwijderen uit [{0}] Ga naar [{0}] Verifieer de checksum-waarde om de integriteit van uw download te garanderen. Als de installatie is voltooid, ziet u het DSD-pictogram in de Windows-taakbalk. Details Aanbevolen: Dell raadt u aan deze update uit te voeren tijdens uw volgende geplande updatecyclus.

Het gebruik van het programma valt eveneens onder de voorwaarden van uw serviceovereenkomst en de Verkoopbepalingen en -voorwaarden (indien in de VS) of onder de geldende serviceovereenkomst en verkoopvoorwaarden op uw