Home > Driver Windows > Intel Echopeak Wimax Driver For Windows 7

Intel Echopeak Wimax Driver For Windows 7

Contents

The Save In: window appears. 3. Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de When the File Download window appears, click Save or Save this program to disk and click OK. If your download did not start, please click here to initiate again. More about the author

The Self-Extracting window appears and prompts you to extract or unzip to "C:\DELL\DRIVERS\R262866". (Where 'R262866' is the name of the file to be downloaded). Deze software is onderworpen aan de voorwaarden van de specifieke licentie waarmee deze samen geleverd is.OPEN-SOURCESOFTWARE WORDT GEDISTRIBUEERD IN DE HOOP DAT DEZE NUTTIG ZAL ZIJN, MAAR WORDT "ZOALS ZIJ IS" Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. Available Downloads Windows 7, 32-bit* Language: English Size: 8.5MB WiMAX_7.5_s32.exe Windows 7, 64-bit* Language: English Size: 8.9MB WiMAX_7.5_s64.exe Detailed Description PurposeDrivers and management software for Microsoft Windows7*.

Wimax 6250 Driver Windows 7 64 Bit

Contact support Feedback Did you find this information useful? You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. All rights reserved About us | Contact US | Site Map | Privacy Policy Home Lenovo Drivers Category Lenovo Win 10 Drivers Download Free Driver Software Blog Software Applications Windows 8, 32-bit*Windows 8, 64-bit* 7.5.0Latest10/26/2012 10/26/2012 Intel® PROSet/Wireless WiMAX Connection Utility for Windows 7* Software Applications This download installs the Intel® PROSet/Wireless WiMAX Connection Utility version 7.5.0 for

De update bevat verbeteringen van functies of wijzigingen waarmee u uw systeemsoftware actueel en compatibel met andere systeemmodules (firmware, BIOS, drivers en software) houdt. YES NO 500 characters remaining Send Thank you ©Intel CorporationTerms of Use*TrademarksCookiesPrivacy Notebook Driver & Software Notebook Drivers, Software and Manuals Menu HOME Recently Updated Contact US Intel EchoPeak WiMAX Driver MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE EN ALLE BIJBEHORENDE GEDRUKTE MATERIALEN, DOET DELL NAMENS ZICHZELF EN DIENS LEVERANCIERS AFSTAND VAN ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET, IMPLICIET OF ANDERSZINS, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, Intel Centrino Advanced-n + Wimax 6250 Driver Windows 10 Software Applications Windows 7, 64-bit* 13.2.2010.0Latest6/30/2010 6/30/2010 Show more No more matches Product Support Support product highlights, featured content, and more.

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. Intel Centrino Wimax 6150 Driver Your File is Ready, Click Here to Download. We also provide free driver software for you to download Lenovo drivers & fix lenovo driver errors automatically, Compatiable with Windows 10, 8, 7, XP and Vista. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers.

You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 4. Intel Centrino Wimax 6250 Driver Not Working Contractor or Manufacturer is Intel2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. Dit kan uw computer beschadigen. YES NO 500 characters remaining Send Thank you ©Intel CorporationTerms of Use*TrademarksCookiesPrivacy Search Support Support Home Drivers & Software Search downloads Downloads for Intel® WiMAX/WiFi Link 5350 Any Download Type (12)

Intel Centrino Wimax 6150 Driver

Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 2. Wanneer deze toepassingen op uw systeem worden geïnstalleerd, kunt u ze terugvinden als “supportsoftware”, “Dell” of onder hun naam in Programma's toevoegen of verwijderen (“Start”, “Configuratiescherm”, “Programma's toevoegen of verwijderen”). Wimax 6250 Driver Windows 7 64 Bit Support for various WiMAX networks. What Is Intel Wimax U dient dan alle Software (inclusief meegeleverde media, geschreven materialen en verpakking) onmiddellijk te retourneren voor een volledige restitutie, of u dient alle Software te verwijderen, zoals door Dell wordt gevraagd.

Software Applications Windows 7, 32-bit*Windows 7, 64-bit* 7.5.0Latest8/9/2012 8/9/2012 Intel® PROSet/Wireless WiMAX Connection Utility for Windows XP* Software Applications Drivers and management software for Microsoft Windows XP*. my review here Write down this path so the executable (I.e.Setup.exe) file can be found later.3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 4. At a minimum such license shall safeguard Intel's ownership rights to the Software. 5. Wimax Network Adapter Driver Windows 10

U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen Need more help? You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied. click site Dell mag geplande of niet-geplande reparaties of onderhoud uitvoeren, of op afstand een patch of upgrade uitvoeren voor de Software op haar eigen en uw computersystemen.

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Wimax Adapter Is Missing Elke impliciete garantie is beperkt tot 90 dagen na ontvangst van de Software. Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software.

Menu Home Lenovo Drivers Category Lenovo Win 10 Drivers Download Free Driver Software Blog Home > Update lenovo Drivers> Update Intel EchoPeak WiMAX Driver for Microsoft Windows 7 (32-bit, 64-bit) -

Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. APPLICABLE LAWS. OEM LICENSE: You may reproduce and distribute the Software only as an integral part of or incorporated in Your product or as a standalone Software maintenance update for existing end users Wimax Driver Windows 10 Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden.

You may only distribute the Software to your customers pursuant to a written license agreement. After completing the file extraction, if the Self-Extractor window is still open, close it.6. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT navigate to this website Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land.

Deze overeenkomst heeft betrekking op alle software ("Software") en alle eventuele upgrades, updates, patches, hotfixes, modules, routines, verbeterde kenmerken en functies en extra versies van de Software die de oorspronkelijke Software Lenovo Intel EchoPeak WiMAX Driver for Microsoft Windows 7 (32-bit, 64-bit) - Lenovo B460, IdeaPad V460 driver free download Device Type Networking: Wireless LAN File Name Description Intel EchoPeak WiMAX Driver Includes support for the following WiMAX Service Providers:Clearwire (U.S.)KT (South Korea)Sprint (U.S.)UQ (Japan)Intel PROSet/Wireless WiMAX Software version7.5 will be installed for the Intel Centrino Advanced-N + WiMAX 6250 or the Intel Probeert u het later nog eens.

Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Over Dell Vacatures Community Evenementen Partnerprogramma Premier Dell Technologies Nederland Functie wordt niet ondersteund door de browser FireFox biedt geen ondersteuning Raadpleeg de softwarelicentieovereenkomst van Dell voor de toepasselijke versie van deze Overeenkomst voor uw regio. De Software wordt beschermd door auteursrechtwetgeving van de Verenigde Staten en andere toepasselijke wetten en internationale verdragen, en wordt mogelijk beschermd door de octrooiwetten van het desbetreffende rechtsgebied.