Home > Driver For > Intel Driver Graphics Media Accelerator Hd

Intel Driver Graphics Media Accelerator Hd

Contents

Community Premium Support Chat with an expert 1-888-476-6972 Was this information helpful? Distributions may pick up components as they choose. DELL OF DIENS LEVERANCIERS ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN BEDRIJFSGEGEVENS OF ANDERE DATA) DIE VOORTVLOEIT Klik op OK.5. http://kjvhost.com/driver-for/intel-graphics-media-accelerator-hd-integrated-graphics-drivers.php

A separate x64 version may be available from Intel.Page maintained by Fernando Ortega. Hierdoor kan tijdelijk de kwaliteit van de Software verminderen of kan de Software niet goed of helemaal niet werken. BIJZONDERE, MORELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF SERVICES; HET VERLIES VAN GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF WINST, OF DE ONDERBREKING VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN), Download het bestand naar een map op uw vaste schijf en voer het vervolgens uit (dubbelklik erop) om de set van bestanden uit te pakken.

Intel Graphics Media Accelerator Driver Windows 10

We have tested Intel HD Graphics Driver 15.40.34.4624 against malware with several different programs. Als er geen aparte licentieovereenkomst is, geldt deze Overeenkomst voor uw gebruik van Updates, en dergelijke Updates worden voor het doel van deze licentieovereenkomst beschouwd als Software. Voor zover toegestaan door de wet, komen Dell en u overeen om afstand te doen van het recht op juryrechtspraak met betrekking tot de Software of deze Overeenkomst.

Mijn downloadlijsten Aanmelden My Download List-#1 × http://www.dell.com/support/home/nl/nl/nlbsdt1/drivers/downloadlistdetails?downloadListId=00000000-0000-0000-0000-000000000000 () E-mail verzenden Sluiten Opnieuw verzenden Sluiten × Servicetag is vereist om het bestand te downloaden Voer een geldige servicetag in om door Facebook Twitter YouTube Instagram Subscribe to TechSpot RSS Get our weekly newsletter Search TechSpot Trending Hardware The Web Culture Mobile Gaming Apple Microsoft Google Reviews Laptops Smartphones Graphics CPUs Storage Keyboard These drivers will not function with any other product. Intel Core 2 Duo Graphics Driver For Windows 7 32 Bit U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing,

U mag de Software en alle bijbehorende documentatie permanent overdragen als deel van een verkoop of overdracht van het Dell product waarop de Software is geïnstalleerd door Dell, indien van toepassing, Intel Graphics Media Accelerator Driver For Windows 7 32 Bit In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. Het bestand wordt naar uw bureaublad gedownload.4. Tijdens de update wordt uw computer opnieuw opgestart en ziet u korte tijd een zwart scherm. × Mijn downloadlijsten Met Mijn downloadlijsten kunt u lijsten met drivers maken en opslaan die

Supportbronnen zijn beschikbaar op http://www.dell.com/support/home.Wanneer u Dell toestaat deze gegevens permanent te verzamelen en te gebruiken en op te slaan op servers die zich mogelijk in het buitenland bevinden kunt u Intel Core 2 Duo Graphics Driver For Windows 7 64 Bit Als u een zakelijke klant van Dell bent, verleent u Dell, of een door Dell geselecteerde agent, hierbij het recht om een audit uit te voeren van uw gebruik van de Deze servers bevinden zich mogelijk buiten uw land. Enhanced driver to get better performance out of the Arrandale CPUs with K0 Stepping. 2.

Intel Graphics Media Accelerator Driver For Windows 7 32 Bit

Dell behandelt de verzamelde gegevens in overeenstemming met de privacyverklaring van Dell. Buiten uw unieke servicetagnummer kan er geen informatie over uw systeemconfiguratie of gebruiksgegevens worden gebruikt om u te identificeren. Intel Graphics Media Accelerator Driver Windows 10 De Software verwijderenBij twijfels over de voorwaarden van de softwarelicentieovereenkomst van Dell of de privacyverklaring van Dell kunt u het programma met behulp van de online deïnstallatiegids deïnstalleren vanuit Programma's toevoegen Intel Graphics Media Accelerator Driver For Windows 7 64 Bit Mogelijk geldt deze beperking dan ook niet voor u.

Deze Overeenkomst is bindend voor rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden. http://kjvhost.com/driver-for/intel-graphics-media-accelerator-950-driver-xp.php The file icon appears on your desktop. U verklaart dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrijpt, dat u door de bepalingen ervan gebonden bent en dat dit de volledige en exclusieve verklaring is van de Overeenkomst tussen U bent verantwoordelijk voor de keuze van de Software om de door u gewenste resultaten te behalen, alsook voor het gebruik en de via de Software verkregen resultaten. Intel Core 2 Duo Graphics Driver For Windows 7

Probeer het opnieuw. Actie vereist: installeer Dell System Detect (DSD) of download het opnieuw. De volledige aansprakelijkheid van Dell en diens leveranciers, en uw enige verhaalsmogelijkheid, bestaat uit, naar keuze van Dell, ofwel (a) beëindiging van deze Overeenkomst en restitutie van het betaalde bedrag voor http://kjvhost.com/driver-for/intel-graphics-media-accelerator-gma-hd-graphics-drivers.php met uitsluitend die rechten die hierin zijn bepaald.

Omdat deze rechtsafstand niet is toegestaan in sommige rechtsgebieden, is deze afstandsverklaring mogelijk niet op u van toepassing. Intel Graphics Media Accelerator Driver For Windows 8 De licentie kan worden beëindigd overeenkomstig de voorwaarden die hierboven zijn beschreven of als u een van de bepalingen niet naleeft. Graphics driver features by platform are documented in theIntel® Built-in Visuals Product Guide,theIntel® Processor Graphics for Intel® Pentium® and theIntel®Celeron®Product Guide.

The Taskbar should be clear of applications before proceeding.

OMDAT IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE NIET IS TOEGESTAAN, IS HET BOVENSTAANDE MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. What's New: Here are the complete release notes Here's other similar drivers that are different versions or releases for different operating systems: Intel HD Graphics Driver 15.45.19.4678 for Windows 10 64-bit Intel Graphics Media Accelerator Driver For Windows 8.1 64 Bit Belangrijke Algemene Voorwaarden met betrekking tot privacy, softwaregebruik en support -- Lees dit zorgvuldig door Lees de onderstaande voorwaarden en klik op "Ja, ik ga akkoord" als u ermee instemt.

Dell mag de Software op elk gewenst moment wijzigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Volg de instructies om de installatie te voltooien. Versie Versie 15.17.11.64.2202, A02 Categorie Video Releasedatum 25 okt 2010 Laatst bijgewerkt op 20 dec 2013 Belang Aanbevolen Beschikbare bestandsindelingen Bestandsindeling:Hard-Drive Bestandsnaam:R285472.exe Downloadtype:HTTP Bestandsgrootte: 39 MB Format-omschrijvingDit bestand bevat een gecomprimeerde http://kjvhost.com/driver-for/intel-graphics-media-accelerator-gma-hd-graphics-driver.php Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software.

Drivers Windows 7, 32-bit*Windows Vista 32* 15.22.58.2993Latest2/19/2013 2/19/2013 Intel® Graphics Media Accelerator Driver, Windows 7*, and Windows Vista* (zip) Drivers This download installs version 15.22.58.2993 of the Intel® Graphics Media Accelerator U mag deze Software ook naar één harde schijf of storage-apparaat kopiëren op voorwaarde dat dit alleen voor back-up- en archiveringsdoeleinden gebeurd. Dell en diens leveranciers garanderen NIET dat de functies van de Software voldoen aan uw vereisten of dat de Software ononderbroken of foutloos werkt. U stemt ermee in om deze wetten na te leven.

In overeenstemming met 48 C.F.R. 12.212 en 48 C.F.R. 227.7202-1 tot en met 227.7202-4 worden de software en documentatie in licentie gegeven aan eindgebruikers bij de overheid van de V.S. At the "User Account Control" screen, click "Yes". Alle rechten die niet uitdrukkelijk onder deze overeenkomst zijn verleend, worden behouden door de fabrikant of de eigenaar van de software. We certify that this program is clean of viruses, malware and trojans. [Read more] Publisher's Description A must-have graphics driver for generic Intel chipsets (32-bit): Intel Graphics Media Accelerator Driver is

INDVID-00211774-0042.EXE(42.35 MB) Download Now File Download INDVID-00211774-0042.EXE Date: 12/22/2009 Version: 8.15.10.1995 Size: 42.35 MB Download Now Need Help? Updates, patches of waarschuwingen kunnen vanaf Dell servers verstuurd worden. At the "License Agreement" dialog, read the agreement, then, if you agree, click "I Agree" to continue with the installation. Wanneer het venster Bestand downloaden wordt weergegeven, klikt u op Opslaan of op Dit programma op schijf opslaan en klikt u op OK.

Drivers Windows 7, 64-bit*Windows Vista 64* 15.22.58.64.2993Latest2/19/2013 2/19/2013 Show more No more matches Product Support Support product highlights, featured content, and more.